Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 1/2013 Starosty Mławskiego z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok
Status: nieobowiązujące Zarządzenie Nr 2/2013 Starosty Mławskiego z dnia 10.01.2013r. dotyczące zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 54/2012 z dnia 28.12.2012r. w spr. powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 3/2013 Starosty Mławskiego z dnia 10.01.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2011 Starosty Mławskiego z dnia 08.12.2011r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 4/2013 Starosty Mławskiego z dnia 17.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na 2013 rok
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 5/2013 Starosty Mławskiego z dnia 17.01.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Mławskiego z dnia 02.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 6/2013 Starosty Mławskiego z dnia 20.02.2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "ZDROWA JESIEŃ" dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie w 2013 roku.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 7/2013 Starosty Mławskiego z dnia 27.02.2013r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2013 roku.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 8/2013 Starosty Mławskiego z dnia 4.03.2013r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie i powołania Komisji Konkursowej oraz regulaminu Komisji Konkursowej.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 9/2013 Starosty Mławskiego z dnia 04.03.2013 r. w sprawie powołania Zespołu koordynującego realizację projektu "Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013"
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 10/2013 Starosty Mławskiego z dnia 04.03.2013r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Mławskiego z dnia 02.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 11/2013 Starosty Mławskiego z dnia 12 marca 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu premiowania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie.
Zarządzenie Nr 12/2013 Starosty Mławskiego z dnia 14 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez jednostki organizacyjne powiatu mławskiego.
Zarządzenie Nr 13/2013 Starosty Mławskiego z dnia 03.04.2013r. w sprawie powołania Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie.
Zarządzenie Nr 14/2013 Starosty Mławskiego z dnia 03.04.2013r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w imieniu Starosty Mławskiego.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 15/2013 Starosty Mławskiego z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie procedury realizacji umowy na dostawę materiałów biurowych w roku 2013 przez wydziały Starostwa Powiatowego w Mławie.
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 16/2013 Starosty Mławskiego z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 17/2013 Starosty Mławskiego z dnia 22.05.2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Mławskiego z dnia 02.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok
Zarządzenie Nr 18/2013 Starosty Mławskiego z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 19/2013 Starosty Mławskiego z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie tekstu jednolitego instrukcji obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 20/2013 Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie powołania zespołu powypadkowego
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 21/2013 Starosty Mławskiego z dnia 1 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2011 Starosty Mławskiego z dnia 14.11.2011 r. w sprawie powołania Biura Rzeczy Znalezionychoraz ustalenia jego regulaminu
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 22/2013 Starosty Mławskiego z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Mławskiego z dnia 02.01.2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok
Zarządzenie Nr 23/2013 Starosty Mławskiego z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie zmiany w instrukcji obiegu dokumentów w zakresie gospodarki materiałowej
Zarządzenie Nr 24/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 39/2012 Starosty Mławskiego z dnia 29 października 2012 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Mławie na kadencję 2012-2016
Zarządzenie Nr 25/2013 Starosty Mławskiego z dnia 31 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowej struktury wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 26/2013 Starosty Mławskiego z dnia 22 sierpnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie przez Sąd Rejonowy w Mławie w najem części nieruchomości Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie tej jednostki
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 27/2013 Starosty Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2013 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 28/2013 Starosty Mławskiego z dnia 27 września 2013 roku w sprawie zmiany składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mławie
Zarządzenie Nr 29/2013 Starosty Mławskiego z dnia 27 września 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 30/2013 Starosty Mławskiego z dnia 27 września 2013 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 31/2013 Starosty Mławskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2013 Starosty Młąwskiego z dnia 02.01.2013r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2013 rok
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 32/2013 Starosty Mławskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 33/2013 Starosty Mławskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2011 Starosty Mławskiego z dnia 24.01.2011r. w sprawie podstawowego sposobu dokumentowania spraw w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 34/2013 Starosty Mławskiego z dnia 9 października 2013 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia oleju napędowego w samochodzie służbowym marki Volvo S80 o nr rej. WML JV77
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 35/2013 Starosty Mławskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmiany podstawy prawnej Zarządzenia Nr 41/2010 Starosty Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 36/2013 Starosty Mławskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie zmiany w regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 37/2013 Starosty Mławskiego z dnia 6 listopada 2013 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 38/2013 Starosty Mławskiego z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadań inwestycyjnych
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 39/2013 Starosty Mławskiego z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 40/2013 Starosty Mławskiego z dnia 18 listopada 2013 roku w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego i przekazania do użytkowania zadania pod nazwą: remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie, ul. Z. Morawskiej 29B
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 41/2013 Starosty Mławskiego z dnia 5 grudnia 2013 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Kowalewie w 2014 roku
Zarządzenie Nr 42/2013 Starosty Mławskiego z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia Pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego

Zarządzenie Nr 43/2013 Starosty Mławskiego z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie do wykonywania określonych czynności
Status: nieobowiązujące - Zarządzenie Nr 44/2013 Starosty Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 118072
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-24 08:58:00