Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

 2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz.1332 z późniejszymi zmianami).

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania obecnego i dotychczasowego inwestora,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną – aktualny opis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- Dziennik budowy zarejestrowany przez poprzedniego inwestora gdy minęło ponad 2 lub 3 lata od wydania pozwolenia na budowę (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do zwrotu)

- Kserokopia aktu notarialnego

- Kserokopia pozwolenia na budowę

- Dowód zapłaty skarbowej


6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pokój nr 25.

7. OPŁATY:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami)

- opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 90 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora


9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wszczęcia postępowania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: brak

 

 

  • autor informacji: Jarosław Kucki
    data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2015-05-07 14:53
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 10:24

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8167
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 10:24

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6819070
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-09-20 10:13

Stopka strony