Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE PRZENIESIENIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: PRZENIESIENIE DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ LUB ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

 2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.1202 ze zmianami).

5. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę winien zawierać:
- imię i nazwisko (nazwa instytucji i jej siedziba), adres zamieszkania obecnego i dotychczasowego inwestora,
- nazwa i rodzaj oraz adres całego zamierzenia budowlanego, rodzaj obiektu lub zespołu obiektów bądź robót budowlanych, numer ewidencyjny działki lub działek budowlanych
2. Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć:
- Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora, w przypadku wniosku składanego przez osobę prawną – aktualny opis z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
- Dziennik budowy zarejestrowany przez poprzedniego inwestora gdy minęło ponad 2 lub 3 lata od wydania pozwolenia na budowę (kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem lub oryginał do zwrotu)

- Kserokopia aktu notarialnego

- Kserokopia pozwolenia na budowę

- Dowód zapłaty skarbowej


6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pokój nr 25.

7. OPŁATY:
Na podstawie Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018r., poz. 1044 ze zmianami)

- opłata skarbowa za przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – 90 zł

Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:

1. wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,

2. budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na innego inwestora


9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nie później niż w ciągu 65 dni od dnia wszczęcia postępowania.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11. INFORMACJE DODATKOWE:
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: brak

 

 

  • autor informacji: Jarosław Kucki
    data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2015-05-07 14:53
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-02-13 08:34

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8821
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-13 08:34

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7789342
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-21 15:46

Stopka strony