Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Karta Informacyjna

1. Nazwa usługi: Wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

2. Nazwa Wydziału:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

3. Dane teleadresowe:

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
06-500 Mława, ul.Stary Rynek 10,
I piętro, pokój nr 10, tel. 23 654 20 68
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00

4. Podstawa prawna:

art. 71 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

5. Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający:

1. imię i nazwisko,

2. adres wnioskodawcy,

3. numer i położenie działki,

4. przyczyny wnioskowania o ustalenie innego terminu zapłaty oraz zawierający proponowany inny termin zapłaty nieprzekraczający danego roku kalendarzowego,

5. w przypadku ustalenia kilku terminów należy podać proponowaną liczbę wpłat i terminy ich zapłaty.

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.

Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

7. Wysokość opłat:

Nie podlega opłacie.

8. Forma załatwienia sprawy:

Ustalenie innego terminu zapłaty opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa następuje w drodze pisemnej informacji.

9. Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż do 10 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

Termin składania wniosków – nie później niż 14 dni przed upływem terminu uiszczenia opłaty rocznej, który mija 31 marca każdego roku.

10. Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje odwołanie.

11. Informacje dodatkowe:

Zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami: "Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Właściwy organ, na wniosek użytkownika wieczystego złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, może ustalić inny termin zapłaty, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego."

12. Formularze do pobrania:

Nie stosuje się formularzy.

 

 

 

 

 

drukuj ()

  • autor informacji: Anna Sowińska
    data wytworzenia: 2017-11-02
  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-06-28 11:04
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2018-02-08 08:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1301
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-08 08:59

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7058829
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-17 11:42

Stopka strony