Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała nr XXXIII/261/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2014

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-18 15:56

Uchwała nr XXXIII/263/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2014 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2013-12-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-18 15:59

Uchwała Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013 r. znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=38570

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:58

Uchwała Nr XXIII/178/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie  przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego" znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=38571

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:57

Uchwała Nr XXIII/179/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=38572

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:56

Uchwała Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=38573

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:55
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:56

Uchwała Nr XXIII/174/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Mławskiego na 2013 rok znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=1027

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:21

Uchwała Nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2013 rok znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=39668

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2012-12-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:03
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:55

Uchwała Nr XXIV/184/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=39824

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:09
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:55

Uchwała Nr XXIV/186/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie: wprowadzenia zmian do statutu Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=39825

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:54

Uchwała Nr XXIV/188/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=39826

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2013-01-22
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:51

Uchwała Nr XXXIX/265/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?year=2013&poz=2244

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2010-03-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:21

Uchwała Nr XXV/192/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zmian w statucie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=41322

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Tańska
  data wytworzenia: 2013-02-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:49

Uchwała Nr XXV/193/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym w Mławie ul. Słowackiego 18 znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=41323

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Tańska
  data wytworzenia: 2013-02-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 11:30
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:49

Uchwała Nr XLII/280/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5171

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2010-06-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-04-30 13:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:20

Uchwała Nr XLIII/288/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=5119

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2010-08-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-04-30 13:28
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:20

Uchwała Nr XXVII/207/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r, w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013 r. znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5394

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2013-04-22
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-05-09 14:04
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:44

Uchwała nr XXVIII/216/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mławski oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków znajduje się pod adresem:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?ID=45171

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2013-05-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-18 15:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-18 15:51

Uchwała nr XLIV/293/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 września 2010r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego na 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=5561

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2010-09-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-05-13 14:57
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:19

Uchwała nr III/19/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=6960

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2010-12-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-06-24 12:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:18

Uchwała nr XXIX/229/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2013 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?ID=46322

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2013-06-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-18 15:54

Uchwała nr XLV/300/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok znajduje się pod adresem:

http://www.edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&book=0&poz=7108

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2010-11-05
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-06-26 12:18
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:18

Uchwała nr XXVI/201/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 marca 2013r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2013 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?ID=59336

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2013-03-26
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-18 15:33

Uchwała nr XXVIII/213/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 maja 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2012 rok znajduje się pod adresem:
http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?ID=45391

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2013-05-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2014-07-18 15:50

Uchwała nr IV/26/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2011 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8310

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-02-23
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-07-23 15:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:17

Uchwała nr VI/44/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=8790

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elzbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-04-28
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-09-03 12:05
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:17

Uchwała nr XXX/233/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/180/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012 r. dotyczącej trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=9508

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2013-08-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-09-10 08:14
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:43

Uchwała nr IX/64/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=11168

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-08-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-11-06 12:47
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:16

Uchwała nr VIII/56/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 21 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2011 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=11434

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-06-21
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-11-07 14:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:16

Uchwała nr XXXI/244/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/177/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2013r. znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=11666

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2013-10-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-11-12 16:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:42

Uchwała nr XXXI/248/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie zmiany w określeniu przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Mławskiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Mławski znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=11667

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Waldemar Borowski
  data wytworzenia: 2013-10-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-11-14 08:33
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:42

Uchwała nr XIII/88/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na 2011 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=11879

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-12-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-11-15 14:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:15

Uchwała nr XXXII/254/2013 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 listopad 2013r. w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2014r. znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2013&poz=13284

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2013-11-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-12-16 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 10:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38334
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-07-18 15:59:00