Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-24 17:12
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-19 13:23

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB POZWOLENIA CZASOWEGO.

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława
tel. 654 34 41
pokój nr 1
PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze. zm.).

2) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.).

WYMAGANE DOKUMENTY:
I. Wniosek o wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

II. Załączniki do wniosku:

1) Pokwitowanie (skierowanie) wydane w zamian za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

2) Dokumenty potwierdzające ustanie przyczyny zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego (zaświadczenie ze stacji kontroli pojazdów).

3) Potwierdzenie wniesienia opłat.

4) Dokument określający tożsamość:

    a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,

    b) przedstawiciela.

5) W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.

6) W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475 opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Zwrot dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie dotyczy.

DODATKOWE INFORMACJE:

Brak
FORMULARZE DO POBRANIA:

Nie dotyczy.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:29
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 15:20

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13978
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 15:20:51