Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Dokumenty archiwalne dotyczące Strategii Rozwoju Powiatu Mławskiego w latach 2001-2014

Aktualizacje Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Lokalnego i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Powiatu Mławskiego

Rada Powiatu Mławskiego uchwaliła w dniu 23.02.2001 r. Strategię Rozwoju Powiatu Mławskiego . Uchwałę tą poprzedził proces tworzenia strategii według modelu partnersko – eksperckiego. Podstawowe zagadnienia merytoryczne opracowane były metodą warsztatową przez Konwent Strategiczny składający się z przedstawicieli różnych środowisk społeczno – politycznych natomiast stroną doradczą, formalną i ekspercką zajmowała się Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji MISTiA z Krakowa.

Proces planowania strategicznego jest zawsze procesem dynamicznym i zmieniającym się w czasie. Na sesji Rady Powiatu w dniu 9.10.2003 r. zaproponowało dostosowanie strategii do nowych zmienionych warunków i przeprowadzenie analizy zadań operacyjnych tej strategii, ponieważ minęło już 3 lata od czasu opracowania strategi strategii i należy rozważyć zmianę niektórych zapisów w strategii ze względu na:

 1. nowe okoliczności i zmiany w otoczeniu prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym i społecznym. Nabiera to szczególnego znaczenia w obliczu integracji Polski z Unią Europejską,
 2. fakt, że niektóre przewidziane działania operacyjne mają charakter zadań gminnych lub innych instytucji, co uniemożliwia realizację strategii przez Starostwo Powiatowe z uwagi na brak takich kompetencji,
 3. konieczność dostosowania strategii Powiatu Mławskiego do strategii Woj. Mazowieckiego, Narodowego Planu Rozwoju i innych programów, z których realizowana będzie pomoc z Unii Europejskiej.

W 30 czerwca 2004r. Rada Powiatu Mławskiego uchwaliła modyfikację tej Strategii p.n. Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego na lata 2004-2013 wraz z Programem Rozwoju Lokalnego Powiatu Mławskiego na lata 2004-2013. Integralną częścią Programu Rozwoju Lokalnego P.M. jest Sytuacja Społeczno-Gospodarcza Powiatu Mławskiego.

Następna modyfikacja została dokonana przez Radę Powiatu Mławskiego Uchwałą nr IX/54/2007 z dnia 13.08.2007 r. Poniżej załączone pliki.

Następna modyfikacja dot. Uchwałay Nr XXIX/200/2009 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.05.2009 r. Poniżej załączone pliki.

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2005-03-18 10:52
 • zmodyfikował: Piotr Witkowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-05 15:12

Dokumenty dotyczące aktualizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjno - Remontowego opracowanego na lata 2007-2013 do Uchwały Nr XLII/274/2010 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2010 r.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2010-10-07 11:20
 • zmodyfikował: Piotr Witkowski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-07 11:22
Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006 oraz Wieloletni Plan Finansowy Powiatu Mławskiego na lata 2004-2006 po aktualizacjach - stan na 31.12.2005r.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2006-01-04 12:26
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-08 14:01
Dokumenty dotyczące strategii powiatu mławskiego do Uchwały nr XVII/112/2004 z dnia 30.06.2004r

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2005-03-18 10:55
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-11 11:02
Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego uchwalona w lutym 2001r.
Władze Powiatu Mławskiego zdecydowały w marcu 2000r. o opracowaniu strategii rozwoju Powiatu Mławskiego, która jest planem przedsięwzięć rozwojowych do roku 2015. Strategia ta jest długofalowym planem rozpisanym na konkretne zadania do wykonania przez konkretne podmioty i jednostki organizacyjne w określonych terminach. Moderatorami prac nad strategią są konsultanci z Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTiA) z Krakowa. Planowanie strategiczne, którego efektem była strategia rozwoju Powiatu Mławskiego stanowi ważny element zarządzania Powiatem poprzez współpracę trzech grup społecznych tj. samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. W okresie od września do listopada odbyło się 5 warsztatów strategicznych. Warsztaty strategiczne, będące głównym narzędziem prac w tym projekcie mają na celu wypracowanie programów działań umożliwiających Powiatowi poprawę własnej pozycji konkurencyjnej i skuteczne przystosowanie się do szybkich zmian gospodarczych i społecznych. Ponadto przeprowadzono metodą badań statystycznych i ankietowych analizę tendencji społeczno-gospodarczych w Powiecie i klimatu dla przedsiębiorczości. Efektem tych prac stał się profil społeczno-gospodarczy Powiatu, czyli diagnoza stanu istniejącego. diagnoza ta obejmuje wszystkie sfery aktywności i aspekty życia społeczeństwa Powiatu takie jak: demografia, mieszkalnictwo, rolnictwo, przedsiębiorczość, rynek pracy, infrastruktura, budżety samorządów, ochrona środowiska i oferty inwestycyjne. Na ostatnim spotkaniu Konwentu Rozwoju Powiatu Mlawskiego w dniu 28.11.2000r. zaprezentowano główne zapisy strategii, diagnozę i badania ankietowe klimatu dla przedsiębiorczości. Dokument ten po przesłaniu i zaopiniowaniu przez Gminy Powiatu i stałe komisje Rady Powiatu został skorygowany przez wniesienie drobnych poprawek formalnych i merytorycznych. Sformułowano misję tzn. najogólniejszy sens istnienia Powiatu, wizje, czyli pożądany stan przyszłości za 15 lat oraz trzy domeny strategiczne: - rozwój przedsiębiorczości - rozwój rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego - rozwój oświaty, kultury i rekreacji Każda domena została rozpisana na cele strategiczne (7) a te na cele operacyjne, które z kolei podzielono na ok. 110 konkretnych zadań do realizacji. Strategia składa się z dwóch części: - Profil Społeczno - Gospodarczy czyli Diagnoza sytuacji Powiatu - Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-11 11:07
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2005-03-18 10:54
Strategia Rozwoju wersja pierwotna 2001 rok

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-11 11:07
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-08 14:08
Strategia Rozwoju Powiatu Mławskiego uchwalona 20 lutego 2001r. - wersja skrócona

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2004-01-23 13:59
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2009-06-08 14:10

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-11-04 12:17:13