Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: ZATWIERDZENIE PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.
DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława
tel. 655 29 17
pokój nr 4
PODSTAWA PRAWNA:

1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem. (Dz.U z 2017  poz.784)

2.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze. zm)

3.Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm)

WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Wniosek
2) Projekt organizacji ruchu (należy złożyć w 2 egzemplarzach)
3) Do przedstawionego do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu powinny być dołączone opinie:

a) komendanta powiatowego Policji - w przypadku projektu obejmującego drogę powiatową|
b) zarządu drogi, jeżeli nie jest on jednostką składającą projekt;
c) organu zarządzającego ruchem na drodze krzyżującej się lub objętej objazdem
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 4

OPŁATY:
1) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

Zwolnione z opłat.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zatwierdzenie projektu

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Brak
 

DODATKOWE INFORMACJE:

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:

1. plan orientacyjny ( skala od 1: 10 000 do 1:25000) z zaznaczeniem drogi, której dotyczy

2. plan sytuacyjny (w skali 1:500 lub 1: 1000) (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może dopuścić skalę 1:2000 lub szkic bez skali) zawierający:

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,

b) parametry geometrii drogi;

3. program sygnalizacji i obliczenia przepustowości drogi (dla projektu zawierającego sygnalizację świetlną)

4. zasady dokonywania zmian – w przypadku projektu zawierającego znaki świetlne lub znaki o zmiennej treści lub w przypadku projektu dotyczącego zmiennej organizacji ruchu.

5. opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze, a w przypadku organizacji ruchu związanej z robotami prowadzonymi w pasie drogowym - opis występujących zagrożeń lub utrudnień; przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu i stan pasa drogowego po zrealizowaniu etapu robót;

6. przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu lub przywrócenia poprzedniej stałej organizacji ruchu - w przypadku projektu dotyczącego wykonywania robót na drodze;

7. nazwisko i podpis projektanta

 

FORMULARZE DO POBRANIA:

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-06-06
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-06-22 14:00
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 15:18
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-06-22 14:06
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2015-06-22 14:06
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-18 08:43
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-18 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-18 08:44
 • Metryka

  • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-10-18 08:44

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-06-22 14:06

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6449
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 15:18:32