Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

 

 

Starosta Mławski informuje, że WNIOSEK O PRZEDŁOŻENIE PROJEKTU NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ można złożyć  w serwisie https://powiatmlawski.geoportal2.pl/ Geoportal Powiatu Mławskiego

Po wejściu na stronę główną Geoportalu należy wybrać zakładkę : "Udostępnienie materiałów zasobu i wnioski ZUD",

a następnie "ZAŁÓŻ KONTO".

W dolnej części okna informacyjnego znajduje się odnośnik do "INSTRUKCJI".

 

 

 

KARTA INFORMACYJNA

 

1. NAZWA USŁUGI: Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

2. NAZWA WYDZIAŁU:


Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

3. DANE TELEADRESOWE:

 

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10

I piętro, pokój nr 10, tel.23 654-20-68.

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00


4. PODSTAWA PRAWNA:


ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.Dz.U.2020, poz.276 ze zm.)

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

 

Do wniosku należy dołączyć:
- 2 egzemplarze projektu sytuowania sieci uzbrojenia terenu wykonane na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych,

- dane numeryczne opisujące przebieg uzgadnianego projektu w postaci pliku DXF, lub plik tekstowy ze współrzędnymi punktów załamań projektowanej sieci, pliki graficzne (rastry),

- warunki techniczne przyłączenia projektowanej sieci do istniejącej sieci uzbrojenia terenu uzyskane od zarządzających danymi sieciami,

- decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis z planu zagospodarowania przestrzennego.  
 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

 

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.
Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

7. OPŁATY:

 

Opłata określana jest zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 22 1020 1592 0000 2202 0262 7214;

opłaty można dokonać:

- w kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie lub

- w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6 w godz. od 8:00 do 14:00

- w pokoju nr 2 Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Stary Rynek 10 można zapłacić kartą bądź telefonem.

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Protokół z narady koordynacyjnej.

Wnioskodawca otrzymuje odpis protokołu oraz egzemplarz projektu opatrzony klauzulą potwierdzającą przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej.

 

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 

Narady koordynacyjne odbywają się co dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

 

Nie dotyczy

11. DODATKOWE INFORMACJE:

 

Nie dotyczy.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

 

Poniżej

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Arkadiusz Głażewski
  data wytworzenia: 2018-10-08
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-10-24 11:19
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-07 09:30

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-10-24 11:17

Harmonogram narad koordynacyjnych w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu na rok 2022

 • Metryka

  • opublikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2022-01-14 10:50

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-01-02 10:18
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 10:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5038
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-01-14 10:51:13