Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Edukacji i Zdrowia

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul.Reymonta 6
06-500 Mława  
 
Wydział Edukacji i Zdrowia pok nr 7 parter
tel.23 654 36 66
e-mail:edukacja@powiatmlawski.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Art.9b-9f ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. 2017r.,poz.1189 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013r., poz. 393).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017r.,poz.1257 ).

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek nauczyciela złożony w terminie:

 • 1-do dnia 30 czerwca
 • 2-do dnia 31 października

Dokumentacja załączona do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego powinna zawierać:

 • dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych lub poswiadczone kopie tych dokumentów, w tym akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontaraktowego,
 • zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o wymiarze zatrudnienia nauczyciela, zajmowanym przez niego stanowisku w okresie odbywania stażu, w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach w każdej w wymiarze mniejszym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
 • dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela
 • sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
 • ocenę dorobku zawodowego za okres stażu.

MIEJSCE ZŁOZENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul.Reymonta 6
Sekretariat 
 
OPŁATY:
Nie dotyczy

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie, Akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego do dnia 31 października danego roku, Starosta wydaje decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Nauczyciel, który nie zdał egzaminu może ponownie złożyc wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego po upływie roku.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę wniosku" Wniosek o podjecie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego"
 • imię i nazwisko, miejsce pracy i miejsce zamieszkania osoby składajacej wniosek,
 • miejscowość i datę przygotowania wniosku,
 • nazwę organu właściwego do nadania stopnia awansu,
 • podpis osoby wnioskującej,
 • wykaz złożonych załączników
FORMULARZE DO POBRANIA:
Pliki do pobrania znajdują się poniżej
 

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Zawierucha Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Edukacji i Zdrowia
  data wytworzenia: 2014-10-23
 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2010-10-25 14:34
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-15 12:33

WNIOSEK

 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-11-02 16:15

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2847
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-15 12:33

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6922247
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-19 09:26

Stopka strony