Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr 43 /2003 Zarządu Powiatu Mlawskiego z dnia 17 marca 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt l i pkt 2 oraz ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 póz. 148 z 2003r / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrlV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą: 30.919.329 zł. §2 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Wydatki po zmianach wynoszą: 30.829.113 zł. §3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003 rok wynoszą: 4.727.459 zł §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. 1. Włodzimierz Wojnarowski 2.Zdzisława Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 11:00

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 11:00
Uchwała Nr 50/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 9 kwietnia 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.l pkt l i pkt 2 oraz ust.2 pkt l ustaw}' z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 póz. 148 z 2003r / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrlV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą: 31.055.446,28 zł. §2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.028.515,28 zł. §3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003 rok wynoszą: 4.745.278 zł. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003r Zarząd Powiatu Mławskiego 1.Włodzimierz Wojnarowski 2.Zdzisław Budner 3.Tadeusz Bąk 4.Jan Salwa 5.Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 15:39

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-26 15:39
Uchwała Nr 60/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 7 maja 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt l i 2 oraz ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 poz. 148 z 2003r / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 l. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą: 31.091.446,28 zł. §2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.064.515,28 zł. §3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003 rok wynoszą: 4.781.278 zł. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 5. Tadeusz Stefaniak. 4. Jan Salwa

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:49

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:49
Uchwała Nr 65/2003 Zarządu Powiatu Mlawskiego z dnia 14 maja 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt 2 oraz ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 póz. 1 48 z 2003r / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 l . Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.064.515,28 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1.Włodzimierz Wojnarowski. 2. Zdzisław Budnęr 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:50

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:50
Uchwala Nr 68/2003 Zarządu Powiatu, Mławskiego z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt 2 i ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 póz. 148 z 2003r / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.064.515,28 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:51

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:51
Uchwała Nr 74/2003 Zarządu Powiatu Mlawskiego z dnia 4 czerwca 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mlawskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 póz. 148 z 2003r / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.12.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.624.489,40 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskieo 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:52

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:52
Uchwala Nr 81/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 16 czerwca 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 póz. 148 / w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.624.489,40 zł. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowm 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1.WłodzimierzWojnarowski 2.Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:49

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 10:49
Uchwała Nr 84/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 25 czerwca 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 31.624.489,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:34

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-30 09:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:34
Uchwała Nr 94/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 17 lipca 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dochody po zmianach wynoszą: 31.696.056,40 zł. § 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.678.825,40zł. § 3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą: 4.522.278 zł § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 11:30

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 11:30
Uchwała Nr 98/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 30 lipca 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dochody po zmianach wynoszą: 31.696.245,40 zł. § 2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 31.679.014,40zł. § 3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wynoszą: 4.522.278 zł § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:20

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:01
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:20
Uchwała Nr 102/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 4 sierpnia 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 31.679.014,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:24

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:24
Uchwała Nr 112/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 3 września 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.812.297,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:27

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:25
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:27
Uchwała Nr 112/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10 września 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.812.297,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 15:25

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:37
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 15:25
UchwalaUchwała Nr 118/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 24 września 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 / w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.812.297,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 15:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 15:29

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 15:21
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 15:29
Uchwała Nr 123/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 1 października 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 ze zm./ w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.812.297,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:43

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:39
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:43
Uchwała Nr 123/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 8 października 2003 roku. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust.1 pkt 2 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.z 2003r Nr 15 poz.148 ze zm./ w związku z § 14 pkt 1 Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.812.297,40 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:43

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:43
Uchwała Nr 135/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 29 października 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt l i ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 z 2003r poz. 148 ze zm./ w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2003rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 2. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Dochody po zmianach wynoszą: 31.812.465,40 zł. §2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 32.858.177,40zł. §3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003 rok wynoszą po zmianach: 4.530.158zł. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:53

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 10:44
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 10:53
Uchwała Nr 138/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 5 listopada 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt l i 2, ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 z 2003r poz. 148 ze zm./ w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą: 31.872.465,40 zł. §2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 32.918.177,40zł. §3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003 rok wynoszą po zmianach: 4.530.158zł. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-07 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 11:25

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-07 11:19
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-07 11:25
UchwałaUchwała Nr 142/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 20 listopada 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art.128 ust. l pkt l, ust.2 pkt l ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych / Dz.U.Nr 15 z 2003r poz. 148 ze zm./ w związku z § 14 pkt l Uchwały Rady Powiatu Mławskiego NrIV/20/2003 z dnia 27.02.2003r w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2003 rok, Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: §1 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Dochody po zmianach wynoszą: 32.048.489,40 zł. §2 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3. Wydatki po zmianach wynoszą: 33.094.201,40zł. §3 Dochody i wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na 2003 rok wynoszą po zmianach: 4.533.708zł. §4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2003. Zarząd Powiatu Mławskiego 1. Włodzimierz Wojnarowski 2. Zdzisław Budner 3. Tadeusz Bąk 4. Jan Salwa 5. Tadeusz Stefaniak

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-25 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-25 14:27

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-25 14:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-25 14:27

drukuj całą stronę

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9819
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 1970-01-03 08:38:31