Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

1. NAZWA USŁUGI:

ZWROT DZIAŁEK DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA I DZIAŁEK SIEDLISKOWYCH

2. NAZWA WYDZIAŁU :

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

3. DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami,
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10
I piętro, pokój nr 10, tel. 654-20-68.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: od 8.00 do 16.00.

4. PODSTAWA POPRAWNA:

• art. 118 ust.ust.1 – 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2020, poz.174  ze zm.)

• art.104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.2020, poz.256 ze zm.)

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.
Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

6. WYMAGANE DOKUMENTY:

I. ZWROT DZIAŁKI DOŻYWOTNIEGO UŻYTKOWANIA:

•  wniosek o przyznanie własności działki dożywotniego użytkowania,

•  decyzja w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa,

•  w przypadku, gdy jeden ze współmałżonków, którym przysługuje prawo użytkowania działki gruntu z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa nie żyje, niezbędny jest odpis skrócony aktu zgonu,

•  w przypadku gdy wniosek składa zstępny osoby uprawnionej (dziecko, wnuk), niezbędne są: postanowienie o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, ewentualnie odpis skrócony aktu zgonu osoby uprawnionej oraz dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa (np. odpis skrócony aktu urodzenia) wraz z oświadczeniem o kręgu zstępnych oraz dokument potwierdzający faktyczne użytkowanie działki (np. zaświadczenie od sołtysa).

II. ZWROT DZIAŁKI GRUNTU POD BUDYNKAMI (SIEDLISKOWEJ):

• wniosek o przyznanie własności działki siedliskowej,

• decyzja w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na Skarb Państwa,

• dokument potwierdzający prawo własności do budynku (np. akt notarialny), numer księgi wieczystej, prowadzonej dla budynków położonych na działce Skarbu Państwa, będących własnością wnioskodawcy,

• dokument stwierdzający następstwo prawne po osobie przekazującej gospodarstwo, jeżeli o zwrot występuje spadkobierca właściciela budynków (postanowienie sądu o stwierdzenie nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia).

7. OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

8. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 35 kpa sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego załatwia się nie później niż w ciągu miesiąca, sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

9. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

10. DODATKOWE INFORMACJE:

Nie dotyczy.

11. FORMULARZE DO POBRANIA:

Poniżej.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
  data wytworzenia: 2013-04-08
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-08-09 08:55
 • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:23

wniosek działka dożywotnia

drukuj (wniosek działka dożywotnia)

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-05 15:38

wniosek działka siedliskowa (pod budynkami)

drukuj (wniosek działka siedliskowa (pod budynkami))

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-05 15:40

Opis strony

Zbigniew Ulman, Sterostwo Powiatowe w Mławie, Wydz. Geodezji i Gosp. Nieruchomosciami, ul. Stary Rynek 10, tel. 23 655 25 41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11029
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 11:23:22