Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji  - pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.       

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury,  Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A 06-500 Mława
tel. (023) 655-29-04
e-mail:srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna: 
art. 181 ust. 1 pkt 2 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2021 r., poz. 1973 ze zm.)

art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)

Wymagane dokumenty:
wniosek (art. 221, ust. 1, ustawy Prawo ochrony środowiska) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,oraz NIP, REGON lub KRS
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,

6. Miejsce złożenia dokumentów: 
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III pkt 40 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r , poz. 1923 ze zm.) opłata wynosi: 2011,0 zł lub 506 zł (w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców).
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Wyspianskiego 8A,  06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander Bank Polska S.A. w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy:  
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
 Wydnie decyzji w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm.).

12. Formularze do pobrania:
Brak

 

 

drukuj (Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
    data wytworzenia: 2015-01-13
  • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-26 09:59
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 09:39

drukuj całą stronę

Opis strony

Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, pokój nr 1, tel. (023)655-29-04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11907
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 09:39:34