Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji  - pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.       

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury,  Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława
tel. (023) 655-29-04
e-mail:srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna: 
art. 181 ust. 1 pkt 2 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U.z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.)

art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 roku w sprawie poziomów niektórych substancji w powiatrzu (Dz. U. z 2012 r. poz.1031)

Wymagane dokumenty:
wniosek (art. 221, ust. 1, ustawy Prawo ochrony środowiska) dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną,oraz NIP, REGON lub KRS
wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli został sporządzony, oraz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jej uzyskanie było wymagane,

6. Miejsce złożenia dokumentów: 
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat). 

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III pkt 40 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r , poz. 1000) opłata wynosi: 2011,0 zł lub 506 zł (w związku z działalnością prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców).
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO PB S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy:  
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
 Wydnie decyzji w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1000).

12. Formularze do pobrania:
Brak

 

 

drukuj (Pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów)

  • autor informacji: Ewa Chodziutko
    data wytworzenia: 2015-01-13
  • opublikował: Urszula Bernaś, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-26 09:59
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 13:06

drukuj całą stronę

Opis strony

Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, pokój nr 1, tel. (023)655-29-04

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8093
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-16 13:06

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7712993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 15:25

Stopka strony