Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji –  zmiana lasu na użytek rolny

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: las@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:

Wniosek

Wypis z rejestru gruntów.                                                                                         

Fragment mapy ewidencyjnej z oznaczeniem wnioskowanej powierzchni.                            

Do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. 

6. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat)

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. I pkt 53 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1000) opłata wynosi: 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO BP S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r, poz. 1000).  

12. Formularze do pobrania:
Brak
 


 

 

  • autor informacji: Tadeusz Bąk
    data wytworzenia: 2017-05-31
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2012-05-23 13:59
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-07-16 12:49

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8561
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-07-16 12:49

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7712083
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 15:25

Stopka strony