Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wniosek o wydanie zaświadczenia upul + karta procedura

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie zaświadczenia – z uproszczonego planu urządzenia lasu

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: las@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 217 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 735 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:

Wniosek

Wypis z rejestru gruntów.                                                                                         

6. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 1 (sekretariat) lub Stanisława Wyspiańskiego 8A

7. Opłaty:
Zgodnie z pkt 21 cz. II załącznika  do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz.1923) opłata wynosi: 17 zł za wydanie zaświadczenia.
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy  ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander Bank Polska S.A. w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie zaświadczenia.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia 7 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:

Brak

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm).  

12. Formularze do pobrania:
Wniosek

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-18 11:53
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:10

Wniosek do pobrania o wydanie zaświadczenia

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Chodziutko
   data wytworzenia: 2020-03-18
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2020-03-18 12:06

Metryka

 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2020-03-18 12:04
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-18 12:06

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie decyzji –  zmiana lasu na użytek rolny

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: las@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 13 ust. 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463)

5. Wymagane dokumenty:

Wniosek

Wypis z rejestru gruntów.                                                                                         

Fragment mapy ewidencyjnej z oznaczeniem wnioskowanej powierzchni.                            

Do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana. 

6. Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat)

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. I pkt 53 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1546) opłata wynosi: 10 zł za wydanie decyzji administracyjnej.
Opłatę należy uiścić:
1)w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO BP S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta w Mławie ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r, poz. 1546).  

12. Formularze do pobrania:
Brak
 


 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Tadeusz Bąk
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-05-23 13:59
 • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-16 09:00

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12303
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 10:10:41