Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała nr 1/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10.12.2014 r w sprawie upoważnienia członków Zarządu uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu powiatu.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-10-11 12:42

Uchwała nr 2/2014 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 10.12.2014 r w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Starostwa Powiatowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-10-11
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-10-11 12:44

Bilans na dzień 31.12.2015r SPZOZ

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-09-27
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-09-27 12:18

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-27 12:18
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-27 12:22

Rachunek Zysków i Strat SPZOZ za 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-27 12:20

Przewidywany Rachunek Zysków i Strat SPZOZ na 30.06.2016r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-27
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-27 12:21

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2016 nr XVIII/117/2016 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Mławskiego z informacją przepływów pieniężnych na lata 2016-2025.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:20
 • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-16 14:27

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2016 r Nr XVIII/115/16 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Mławskiego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:25

Uchwała nr Ci.207.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:28

Uchwała nr Ci.347/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 8.XII.2015 r w sprawie wydania opinii o przełożonym przez Zarząd Powiatu Mławskiego projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:30

Uchwała nr Ci.36.2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13.I.2016 r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu określonego w uchwale budżetowej.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:34

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Nr. CI.211.2016 z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Zarząd Powiatu Mławskiego informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:37

Uchwała Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27.06.2016, Nr XVIII/116/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2016.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-09-16
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-09-16 13:40

Sprawozdania za I kwartał 2016r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:34
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 14:35
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-05-04
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-05-04 15:09

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-05-04 14:29

Sprawozdania za II kwartał 2016 rok

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:18
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:19
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-08-03
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:20
 • Metryka

  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-08-03 12:20
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2016-08-03 12:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-08-03
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-08-03 12:13

Sprawozdania za III kwartał 2016r

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:08
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:11
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2016-11-10
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2016-11-10 09:13

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2016-11-10 09:07

Sprawozdania za IV kwartał 2016 r.

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:07
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 14:12
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:08
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 14:13
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:09
  • zmodyfikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-03-14 14:14
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:10
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
   data wytworzenia: 2017-03-14
  • opublikował: Agnieszka Sulewska, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-03-14 14:10

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Agnieszka Sulewska
  data wytworzenia: 2017-03-14
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2017-03-14 14:05

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6812
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-03-14 14:14:27