Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Uchwała Nr VII/38/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2003r w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2002 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego z wykonania budżetu powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm. ) i art. 136 ust.2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148), Rada Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2002 rok udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego Jan Jerzy Wtulich
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2003-06-30 14:03
Uchwała Nr VII/41/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Na podstawie art.12 pkt. 8 lit. c i e ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ze zm. / oraz art.48 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003r Nr 15, poz. 148 / Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Zaciąga się długoterminową pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie wydatków związanych z przebudową kotłowni węglowej na kotłownię gazową w Zespole Szkół Nr 4 w Mławie ul. Warszawska 44 w wysokości 91.900 zł. § 2 Spłata pożyczki następować będzie w latach: 2004 - 2008 zgodnie z przepływami pieniężnymi stanowiącymi załącznik do niniejszej uchwały. § 3 Wyraża się zgodę na zabezpieczenie spłaty pożyczki o której mowa w § 1i § 2 w formie weksla „in blanco” łącznie z odsetkami i innymi należnościami związanymi z pożyczką. § 4 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2003-06-30 14:04
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2003-06-30 14:04

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8383
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 1970-01-03 08:38

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8735576
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-07 09:06

Stopka strony