Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Mławskiego z dnia stycznia 04 stycznia 2021 roku w sprawie ustanowienia Polityki Jakości Starostwa Powiatowego w Mławie.
Zarządzenie nr 2/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021r.
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Mławskiego z dnia 07 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Regulaminu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 12.01 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 78/2020 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 17 listopada 2020 r.
Zarządzenie Nr 6/2021 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Mławskiego z dnia 25 listopada 2020 roku
Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 8/2021 Starosty Mławskiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Mławskiego z dnia 20. 01. 2021r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2021 roku.
Zarządzenie Nr 10/2021 Starosty Mławskiego z dnia 20.01.2021r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 11/2021 Starosty Mławskiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Audytora Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 12/2021 Starosty Mławskiego z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 13/2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie powołania oraz szczegółowych zasad działania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
Zarządzenie Nr 14/2021 Starosty Mławskiego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 16/2021 Starosty Mławskiego z dnia 08.03.2021r.w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 17/2021 Starosty Mławskiego z dnia 08 marca 2021r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 75/2020 Starosty Mławskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Mławie.
ZARZĄDZENIE Nr 18 /2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przygotowania stanowiska kierowania Starosty Mławskiego w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym
ZARZĄDZENIE NR 19/2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania na terenie powiatu mławskiego
Zarządzenie Nr 20/2021 Starosty Mławskiego z dnia 29 marca 2021r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 21/2021 Starosty Mławskiego z dnia 7 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 2/2021 Starosty Mławskiego z dnia 04.01.2021r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2021 rok.
Zarządzenie Nr 22/2021 Starosty Mławskiego z dnia 28 kwietnia 2021r w sprawie zmiany gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie.
Zarządzenie Nr 23/2021 Starosty Mławskiego z dnia 10.05.2021 roku. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.
Zarządzenie Nr 24/2021 Starosty Mławskiego z dnia 19.05.2021r. w sprawie powołania Powiatowego Pełnomocnika do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie – koordynatora działań programowych
Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Mławskiego z dnia 15.06.2021r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 26/2021 Starosty Mławskiego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji do odbioru prac geodezyjnych.
ZARZĄDZENIE NR 27/2021 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie procesu opracowania planu operacyjnego funkcjonowania powiatu mławskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3429
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-07-05 09:29