Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Lp.

skan petycji

Data złożenia petycji

Imie i nazwisko/nazwa podmiotu w interesie którego skąłdana jest petycja

Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie przewidywany termin z oraz sposób załatwienia petycji

Uwagi

1.

Petycja w przedmiocie remontu drogi powiatowej w miejscowości Rumoka skan petycji

15.06.2021r.

 

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

15.09.2021r.

Zawiadomienie o przekazaniu petycji podmiotowi właściwemu

 

Na posiedzeniu w dniu 13.07.2021r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozpatrzył negatywnie przedmiotową petycję ze względu na ograniczone środki finansowe.

Na posiedzeniu w dniu 20.07.2021r. Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 673/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji - uchwała

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2021-06-16
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-16 10:34
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 13:45

2.

Petycja w przedmiocie budowy chodnika przy ul. Mławskiej w miejscowości Szreńsk skan petycji

23.06.2021r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

23.09.2021r.

 

 zawiadomienie o przekazaniu petycji organowi właściwemu

Na posiedzeniu w dniu 13.07.2021r. Zarząd Powiatu Mławskiego rozpatrzył negatywnie przedmiotową petycję ze względu na ograniczone środki finansowe

Na posiedzeniu w dniu 20.07.2021r. Zarząd Powiatu Mławskiego podjął uchwałę Nr 674/2021 w sprawie rozpatrzenia petycji -uchwala

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-24 09:51
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-21 13:57

3

Petycja w przedmiocie zapewnieia w budżecie powiatu środków finansowych na podwyższenie wynagrodzeń  skan petycji 

Petycja w przedmiocie zwiększenia w Budżecie Powiatu Mławskiego środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie oraz odczytania treści petycji na najbliższej Sesji Rady Powiatu Mławskiego skan petycji

Poparcie petycji w sprawie zwiększenia w budżecie Powiatu Mławskiego środków finansowych z przeznaczenim na wynagrodzenia skan petycji

Petycja w przedmiocie wzrostu płacy zasadniczej dla praccowników Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych i Domów Dziecka w Kowalewie skan petycji

Petycja w przedmiocie podwyższenia wynagrodzień dla pracowników administracyjnych skan petycji

 

16.12.2021r.

 

 

 

 

04.01.2022r.

 

 

 

 

11.01.2022r.

 

 

 

 

 

01.02.2022r.

 

 

02.02.2022r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

16.03.2022r.

 

Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2022r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Mławskiego podjęła Uchwałę Nr 10/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji wielokrotnej w przedmiocie zwiększenia w budżecie powiatu mławskiego środków finansowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie - uchwała

 

Rada Powiatu Mławskiego na sesji w dniu 10 lutego 2022r. podjęła uchwał Nr XXXIII/242/2022 w przedmiocie rozpatrzenia petycji wielokrotnej. Stosowanie do art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2022r. o petycjach (Dz. U. z 2018r., poz. 870) niniejsze ogłoszenie zatępuje zawiadomienie, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-12-31 08:39
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-11 11:05

4

Petycja w przedmiocie podwyższenia wynagrodzeń dla pracowników administracyjnych skan petycji

31.01.2022r.

Dokonano anonimizacji danych osobowych, zgodnie z § 5 ust. 4 i 5 Załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 41/2016 Starosty Mławskiego z dnia 27.10.2016r. Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

02.03.2022r.

 

02.02.2022r. Starostwa Mławski na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach, przekazał petycję grupy pracowników  do Rady Powiatu Mławskiego

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2022-02-02
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-02-02 13:11
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-03 12:35

Metryka

 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2021-06-16 10:23
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-16 11:21

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2022-02-23 12:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2684
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-02-23 12:47:53