Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 654 34 41
pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988.).

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie czasowego wycofania pojazdów z ruchu ( Dz. U. Nr 285  z 2004r  poz. 2856 z późn. zm.).

3) Ustawa  z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2018r. poz. 473).

4) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 t.j.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.Wniosek

Załączniki do wniosku:

- Dowód rejestracyjny.

- Tablice rejestracyjne.

Dokument określający tożsamość właściciela:

- dla osoby fizycznej dowód osobisty

- dla osoby prawnej aktualne oryginały wyciągu z rejestru sądowego wskazujące na osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:

Opłata za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu
z ruchu na okres 2 miesięcy – 80 zł. W przypadku wycofania pojazdu z ruchu na okres dłuższy niż 2 miesiące opłatę powiększa się o:

- 4 zł – od 3 do 12 miesiąca

- 2 zł – od 13 do 24 miesiąca

 • 0,25 zł – od 25 do 48 miesiąca

UWAGA OD DNIA 02.05.2022R. ZMIANA NR KONTA BANKOWEGO

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr  02 1090 2590 0000 0001 5013 9471 : opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

Nr konta  skarbowej: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475.

W przypadku opłat za udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł. opłata skarbowa.Należną opłatę skarbową można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie.

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu  pojazdu z ruchu.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

Brak

FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-10-19
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-19 11:14
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 14:41

Folmularze do pobrania

Metryka

 • opublikował: Artur Wiloch
  data publikacji: 2022-09-05 12:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4459
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 14:41:04