Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Koncesja na wydobycie kopaliny

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa usługi:
Wydawanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska.

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Dział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 10 II piętro
ul. Stanisława Wyspianskiego 8A 06-500 Mława
tel. 23 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 22 ust. 2 oraz art. 23 ust. 2 i 3 ustawy  z  dnia 9 czerwca  2011 roku  Prawo geologiczne i górnicze ( tekst  jednolity: Dz. U. z 2021  r. , poz. 1420 ze zm.)

5. Wymagane dokumenty:
Wniosek zawierający dane  i załączniki wymienione w art. 24 oraz art 26 ustawy Pgig, w tym:

1) dowód istnienia prawa przysługujacego wnioskodawcy do korzystania z informacji geologicznej , w zakresie niezbędnym do  prowadzenia zamierzonej działaności

2) dowód istnienia prawa przysługujacego wnioskodawcy do nieruchomości, w granicach  której ma być wykonana zamierzona działalność w zakresie wydobywania kopalin metodą odkrywkową, lub dowód przyrzeczenia jego ustanowienia

6. Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat) lub przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A pok. nr 10 II piętro

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III ust. 44 pkt 1 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 ze zm.) opłata wynosi: 616 zł za wydanie koncesji.
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475
3) w kasie Santander Bank Polska S.A.  w Mławie
4) w kasie  Urzędu Miasta  Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława.
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy:
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku; po uzyskaniu wszystkich wymaganych przepisami prawa opinii i uzgodnień.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do za pośrednictwem Starosty Mławskiego do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 1923 ze zm).  

12. Formularz do pobrania:
Brak

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Bernaś
    data wytworzenia: 2017-05-31
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-05-31 14:28
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-06 10:31

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-06 10:31:55