Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Zamieszczenie zmienionych danych stowarzyszenia zwykłego w ewidencji stowarzyszeń zwykłych

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • pisemny wniosek o wpis zmian do ewidencji – sporządzony samodzielnie przez składającego wniosek:
   
 • do wniosku należy dołączyć:
 1. protokół z zebrania zawierający informacje (uchwały) o dokonaniu zmian dot. m.in.:
 • nazwy stowarzyszenia,
 • adresu siedziby,
 • regulaminu działalności,

a także wyboru:

 • nowego przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie,
 • zarządu,
 • komisji rewizyjnej,
 1. listę obecności członków stowarzyszenia zwykłego na zebraniu.

Wszystkie dokumenty składa się w oryginale i w jednym egzemplarzu.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Organ nadzoru (starosta) dokonuje wpisu zmian do ewidencji w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku, gdy wniosek zawiera braki, starosta może wezwać do ich uzupełnienia. Termin na uzupełnienie dokumentacji przez stowarzyszenie – 14 dni.

Nieuzupełnienie wniosku o wpis zmian do ewidencji w terminie 14 dni spowoduje jego bezskuteczność.

OPŁATY:

Brak

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • stowarzyszenie otrzymuje pismo o wpisaniu zmian do ewidencji stowarzyszeń zwykłych,

  DODATKOWE INFORMACJE:

 • w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zmian danych, stowarzyszenie zwykłe składa wniosek do starosty o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych wraz  z dokumentacją stanowiącą podstawę zmian,
 • obowiązkiem stowarzyszenia jest informowanie starosty o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie a także osób z zarządu i komisji rewizyjnej.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r.    w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, Sekretariat, I piętro, pokój numer 11.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2017-04-07
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2017-04-07 14:08
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 13:21

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2017-04-07 14:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-05 13:21:38