Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ROBÓT I BUDÓW NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
tel. 23 654 33 11, 23 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:
art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity  tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zmianami)


5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie winno zawierać:

- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pok. nr 25.

7. OPŁATY:
- Zwalnia się z opłaty skarbowej (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej , ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 ze zm.).

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Możliwość rozpoczęcia robót budowlanych, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 21 dni.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11. DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: poniżej

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 14:31
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 14:17

Pliki do pobrania

drukuj (Pliki do pobrania)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-11-22 12:25
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:47

Opis strony

Jarosław Kucki Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, tel. 23 6552913

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15810
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-29 14:17