Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ROBÓT I BUDÓW NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:
art. 29, 30 i 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity  tekst Dz. U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami)


5. WYMAGANE DOKUMENTY:

1) Zgłoszenie winno zawierać:

- imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziba), adres zamieszkania,
- określenie rodzaju, zakresu i sposobu wykonania robót oraz termin ich rozpoczęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- oświadczenie o posiadanym prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia, Starosta nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia – wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pok. nr 25.

7. OPŁATY:
- Zwalnia się z opłaty skarbowej (na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej , ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827).

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Możliwość rozpoczęcia robót budowlanych, jeśli organ nie wniesie sprzeciwu.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 21 dni.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Mazowieckiego, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

11. DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

12. FORMULARZE DO POBRANIA: poniżej

 

drukuj ()

 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2015-05-07 14:31
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:28

Pliki do pobrania

  • autor informacji: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-11-22 12:45
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:46
  • autor informacji: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2017-11-22 12:45
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:47
  • autor informacji: Jarosław Kucki
   data wytworzenia: 2018-07-04
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
   data publikacji: 2018-07-04 11:33
 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-11-22 12:25
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:47

Opis strony

Jarosław Kucki Wydz. Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie, ul. Reymonta 6, tel. 23 6552913

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7681
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-04 11:33

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6924854
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-23 15:27

Stopka strony