Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

1. NAZWA USŁUGI:  

GLEBOZNAWCZA KLASYFIKACJA GRUNTÓW

2. NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

3. DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

ul. Stary Rynek 10, 06-550 Mława

pok.13 tel. (23) 655-07-97

 

4. PODSTAWA PRAWNA:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 roku w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U. z 2012 r. poz.1246)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. poz. 1390 z późn. zm.)

Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.)

 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów z określeniem numerów działek i ich położenia w jednostce i obrębie ewidencyjnym z podaniem przyczyn uzasadniających przeprowadzenie klasyfikacji (trwała zmiana w użytkowaniu gruntu, inne przyczyny).

We wniosku wymagane jest:

- podanie nazwy firmy lub geodety uprawnionego sporządzającego dokumentację techniczną niezbędną do wydania decyzji o ustaleniu klasyfikacji i wprowadzeniu zmian w ewidencji gruntów i budynków,

- wskazanie osoby do przeprowadzenia klasyfikacji gruntów.

 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym w Mławie:

·       ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 - w sekretariacie

·       ul. Stary Rynek 10 - pokój nr 13

Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

 

7. OPŁATY:

Zgodnie z poz. 53 części I załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. – o opłacie skarbowej do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł.

 

Opłatę skarbową można uiścić:

a) gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie (ul. Reymonta 6, parter), w godzinach od 8°° do 14°°,

b) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475,

c) w kasie Urzędu Miasta Mława.

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja

 

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca od daty przyjęcia dokumentacji technicznej do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

 

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego za pośrednictwem Starosty Mławskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

11. DODATKOWE INFORMACJE:

Nie dotyczy.

 

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

Poniżej wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Ulman
  data wytworzenia: 2013-03-29
 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-03-29 11:04
 • zmodyfikował: Anna Kolczyńska, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-09 12:56

wniosek gleboznawcza klasyfikacja gruntów

Metryka

 • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2018-07-06 11:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5938
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-09 12:56:49