Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Mławskiego za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
Kontrola prawidłowości podejmowanych czynności oraz stosowanych procedur przez organ administracji architektoniczno - budowlany w okresie od dnia 01.01.2015r. do dnia 30.012.2016r. w zakresie wynikającym z art. 40 ustawy Prawo budowlane tj. przenoszenia:
- decyzji o pozwoleniu na budowę oraz
- zgłoszeń o których mowa w art. 30 ustawy Prawo budowlane, wobec których organ nie wniósł sprzeciwu,
na rzecz innych podmiotów/osób
Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości prowadzenia przez organy administracji geodezyjnej i kartograficznej ewidencji gruntów i budynków w zakresie terminowości i prawidłowości rozpatrywania wniosków dotyczących zmian w ewidencji gruntów i budynków
Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w odniesieniu do cmentarza wojennego z 1915r. zlokalizowanego w miejscowości Pieńpole, gm. Stupsk
Kontrola problemowa wykonywania zadań obronnych w Starostwie Powiatowym w Mławie ul. Reymonta 6 06-500 Mława oraz Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej ul. Anny Dobrskiej 1 06-500 Mława
Czynności kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzane przez Państwową Straż Pożarną w zakresie:
1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
2) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
3) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12388
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-05-17 12:00:49