Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

WYDANIE PRAWA JAZDY (POZWOLENIA DO KIEROWANIA TRAMWAJEM)

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023, poz. 622 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U. z 2019, poz. 1659)
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego Dz. U. z 2023 , poz. 775 ze zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U z 2013, poz. 83)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15.05.2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
 7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami Dz. U z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek
 2. Załączniki:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  2. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.
  3. pisemna zgoda rodziców lub opiekuna, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi nie ukończyła 18 lat (dotyczy prawa jazdy kat. A1, A, B1, B, T) – od 1.06.2002 r. dotyczy prawa jazdy kat. A1, B1, T,
  4. kserokopia prawa jazdy w przypadku rozszerzenia uprawnień,
  5. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy.
 3. 3. Do wglądu:
  • Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego paszport z poświadczeniem zameldowania przez urząd gminy lub urząd miasta).

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY

 • 100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; tytułem za prawo jazdy, opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja o wydaniu uprawnienia do kierowania pojazdami

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

 1. Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - realizacja dokumentu do 9 dni roboczych.
 2. Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.
 3. Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie w terminie 14 dni od chwili otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

DODATKOWE INFORMACJE

Prawo jazdy otrzymuje osoba, jeżeli osiągnęła wymagany dla danej kategorii wiek:

 1. 14 lat - dla pojazdów określonych w prawie pojazdy kat. AM
 2. 16 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A1, B1 i T,
 3. 18 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. A2, B, B+E, C1 i C1+E,
 4. 20 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazy kat. A, jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kat. A2,
 5. 21 lat - dla motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kw, jeżeli osoba posiada prawo jazdy kat. A
 6. 21 lat - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kat. C, C+E, D1 i D1+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1, ust 3 pkt 2 art. 9
 7. 24 lata - dla pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii:
  1. A - jeżeli osoba posiadała co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kat. A2
  2. D i D+E, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt. 2, ust. 3 pkt 3 oraz art.9
 8. 21 lat - dla tramwaju
 9. 15 lat - dla pojazdu zaprzęgowego
 10. 10 lat - dla roweru
 11. 17 lat - dla roweru wieloosobowego lub przewożącego inną osobę
 12. 13 lat - dla jadącego po jezdni wózka inwalidzkiego
 13. 21 lat - dla kolejki turystycznej

Osoba ubiegająca się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy albo pozwolenia, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-05-25
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-25 13:06
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 13:34

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29014
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:34:59