Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 1/2020 Starosty Mławskiego z dnia 03.01.2020roku w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 2/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10 stycznia 2020r. w sprawie zatwierdzenia planu szkoleń dla pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie na rok 2020
Zarządzenie Nr 3/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10.01.2020r. w sprawie wskazania wyjątków od podstawowego sposobu dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 4/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10 stycznia 2020r.w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 5/2020 Starosty Mławskiego z dnia 22.01. 2020 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur na zadanie pn. „przystosowanie II pietra budynku biurowego Starostwa Powiatowego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A wraz z pierwszym wyposażeniem”
Zarządzenie nr 7 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 23 stycznia 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 70/2019 Starosty Mławskiego z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 oraz ul. Stary Rynek 10
Zarządzenie nr 8/2020 Starosty Mławskiego z dnia 23 stycznia 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia nr 32/2019 Starosty Mławskiego z dnia 10 maja 2019r. w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Starostwie Powiatowym w Mławie przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A
Zarządzenie Nr 9/2020 Starosty Mławskiego z dnia 23.01.2020r. w sprawie powołania stałych komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania, a także wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 10/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12.02.2020 r.w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Domu Dziecka nr 1, Domu Dziecka nr 2, Domu Dziecka nr 3, Domu Dziecka nr 4 w Kowalewie w 2020 roku.
ZARZĄDZENIE Nr 11 /2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie: odwołania Komendanta Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Mławskiego.
Zarządzenie Nr 12/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12.03.2020r. w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Mławskiej Hali Sportowej w Mławie rekomendacji w zakresie ograniczenia działalności tej jednostki w związku z zapobieganiem potencjalnym zagrożeniom koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 13/2020 Starosty Mławskiego z dnia 13.03.2020r.w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie rekomendacji w zakresie ograniczenia działalności tej jednostki w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 14/2020 Starosty Mławskiego z dnia 13.03.2020r.w sprawie zawiadamiania o sprowadzeniu, zbyciu lub nabyciu pojazdów
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 15/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.03.2020r.w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 15.03.2020r.w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 17/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.03.2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. koordynacji działań w zakresie organizacji miejsc pełniących funkcję kwarantanny zbiorowej na terenie Powiatu Mławskiego
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 18/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy Starostwa Powiatowego w Mławie
ZARZĄDZENIE Nr 19/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20.03.2020r. w sprawie wskazania obiektu Bursy Szkolnej w Mławie jako miejsca pełniącego funkcje kwarantanny zbiorowej.
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 20/2020 Starosty Mławskiego z dnia 23.03.2020r w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Mławie rekomendacji w zakresie ograniczenia działalności tej jednostki w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 Starosty Mławskiego z dnia 24.03.2020r w sprawie przedstawienia Dyrektorowi Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie rekomendacji w zakresie zmian w organizacji pracy Zespołu Ośrodków Wsparcia w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 22/2020 Starosty Mławskiego z dnia 25.03.2020r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej „Zdrowa Jesień” dla osób przewlekle psychicznie chorych w Bogurzynie na 2020r.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 23 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 27.03.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 24 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 27.03.2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19
Zarządzenie 25/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie procedury realizacji zamówień na dostawy, roboty i usługi w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieaktualne:Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01.04.2020r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Mławskiego z dnia 01 kwietnia 2020r.w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Mławskiego z dnia 02.04.2020r. w sprawie utworzenia Składu podręcznego na potrzeby Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Mławskiego z dnia 07.04.2020r.w sprawie obradowania na posiedzeniach Zarządu Powiatu Mławskiego
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 31 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 10.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 33 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20.04.2020r. dotyczące ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu mławskiego oraz w zakresie procedur finansowych związanych z realizacją projektu pn." Zdalna szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego", współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Mławskiego z dnia 24.04.2020r.w sprawie zasad umarzania należności pieniężnych Skarbu Państwa
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Mławskiego z dnia 27.04.2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2020 Starosty Mławskiego z dnia 03.01.20120r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Mławskiego z dnia 30.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Mławskiego z dnia 30.04.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Mławskiego z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany procedury realizacji Umowy na dostawę fabrycznie nowych materiałów biurowych i eksploatacyjnych dla Wydziałów Starostwa Powiatowego w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Mławskiego z dnia 08.05.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Mławskiego z dnia 08.05.2020r.zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia ograniczeń w usługach świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie nr 43/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12 maja 2020 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w obrębie 0010 Miasto Mława, gminy Mława, oznaczonej jako działka gruntu nr 179/7 o powierzchni 0,0602 ha
Status nieobowiązujące: ZARZĄDZENIE Nr 44/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 21.05.2020r.w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 45/2020 Starosty Mławskiego z dnia 22.05.2020r. w sprawie zmiany ustalenia wykazu stanowisk pracy i zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
Zarządzenie Nr 46 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 25.05.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Biura Rzeczy Znalezionych, wprowadzonego Zarządzeniem nr 57/2017 Starosty Mławskiego z dnia 14.12.2017r.
Zarządzenie Nr 47/2020 Starosty Mławskiego z dnia 29.05.2020r. w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności.
Status nieobowiązujące: ZARZĄDZENIE Nr 48/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 01.06.2020r.w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 49/2020 Starosty Mławskiego z dnia 04 czerwca 2020r. w sprawie zmiany rocznego planu rzeczowo-finansowego ZFŚS
Zarządzenie Nr 50/2020 Starosty Mławskiego z dnia 10 czerwca 2020r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2019 Starosty Mławskiego z dnia 6 maja 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych powiatu
Zarządzenie Nr 51/2020 Starosty Mławskiego z dnia 19.06.2020r.w sprawie powołania komisji do oceny skutków i przyczyn zalania pomieszczeń na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Stanisław Wyspiańskiego 8A, w którym zlokalizowany jest Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie.
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 52/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 24.06.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 53/2020 Starosty Mławskiego z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Zarządzenie Nr 54/2020 Starosty Mławskiego z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie przyjęcia instrukcji obiegu dokumentów księgowych oraz gospodarki drukami ścisłego zarachowania obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 55/2020 Starosty Mławskiego z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 56/2020 Starosty Mławskiego z dnia 6 lipca 2020r. w sprawie zmiany gospodarki kasowej dla Starostwa Powiatowego w Mławie
Zarządzenie Nr 57/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09.07.2020r. w sprawie określenia zasad przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 58/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17.07.2020 roku. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny wartości rzeczy znalezionych i przekazania środków zgromadzonych na koncie depozytowym Biura Rzeczy Znalezionych na konto powiatu.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 59/2020 Starosty Mławskiego z dnia 21.07.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 60/2020 Starosty Mławskiego z dnia 21.07.2020r.w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 61/2020 Starosty Mławskiego z dnia 03.08.2020 roku w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 62/2020 Starosty Mławskiego z dnia 12.08.2020r. w sprawie wprowadzenia zmian w bezpośredniej obsłudze klientów Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zapobieganiem potencjalnym zarażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19.
Zarządzenie Nr 63/2020 Starosty Mławskiego z dnia 24.08.2020r.zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania stałych komisji ds. likwidacji druków ścisłego zarachowania, a także wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych w Wydziale Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 64/2020 Starosty Mławskiego z dnia 07 września 2020r.w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 65/2020 Starosty Mławskiego z dnia 07.09.2020 r w sprawie powołania Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 66/2020 Starosty Mławskiego z dnia 08.09.2020r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego
Zarządzenie Nr 67/2020 Starosty Mławskiego z dnia 8 września 2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego nr 68/2019 z dnia 12.11.2019r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 68/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09.09.2020 roku w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 69 /2020 Starosty Mławskiego z dnia 14.09 2020 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur na zadanie pn. „wykonanie audytu przedinwestycyjnego instalacji fotowoltaicznych dla budynków jednostek organizacyjnych powiatu mławskiego”
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 70/2020 Starosty Mławskiego z dnia 22.09. 2020 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur na zadanie pn. „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w powiecie Mławskim”
Status nieobowiązujące:ZARZĄDZENIE Nr 71/2020 STAROSTY MŁAWSKIEGO z dnia 8 października 2020 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego ćwiczenia obronnego we współdziałaniu z powiatowymi strażami, służbami, inspekcjami, jednostkami samorządu terytorialnego oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Ciechanowie.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 72/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09.10.2020r. w sprawie przyznania nagród Starosty Powiatu Mławskiego za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w 2020 roku.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 73/2020 Starosty Mławskiego z dnia 15.10.2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności użytkowej oraz wyłączenia materiałów, które utraciły przydatność użytkową z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie nr 74/2020 Starosty Mławskiego z 21.10.2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 75/2020 Starosty Mławskiego z dnia 26 października 2020r. w sprawie wprowadzenia zasad pracy zdalnej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 76/ 2020 Starosty Mławskiego z dnia 3 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zagrożeniem COVID-19.
Zarządzenie Nr 77/2020 Starosty Mławskiego z dnia 16 listopada 2020r. w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Mławie na okres kadencji 2020 – 2024.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie 78/2020 Starosty Powiatu Mławskiego z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 79/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie powołania Komisji Wyborczej do prac przy wyborze przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie, do wyłonienia instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi
Zarządzenie Nr 80/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wyborów przedstawicieli pracowników Starostwa Powiatowego w Mławie do ich reprezentowania przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej Pracowniczymi Planami Kapitałowymi.
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 81/2020 Starosty Mławskiego z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2020 Starosty Mławskiego z dnia 03.01.2020r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli na 2020 rok.
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 82/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20.11. 2020 r w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kompleksowych procedur związanych z zadaniem pn. „przebudowa budynku magazynowego wraz z rozbudową i nadbudową z przeznaczeniem na Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie przy ul. Juliusza Słowackiego 16”
Zarządzenie Nr 83/2020 Starosty Mławskiego z dnia 20.11.2020r. w sprawie zmiany Zarządzenia Starosty Mławskiego Nr 50 z dnia 14.12.2012r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 84/2020 Starosty Mławskiego z dnia 25.11.2020r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Mławie
Status nieobowiązujące: Zarządzenie Nr 85/2020 Starosty Mławskiego z dnia 04.12.2020r. w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mławie w związku z zagrożeniem COVID-19
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 86/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09 grudnia 2020r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Starostwie Powiatowym w Mławie
Zarządzenie Nr 87/2020 Starosty Mławskiego z dnia 09.12.2020r. w sprawie ustalenia Instrukcji obiegu dokumentów w zakresie gospodarki materiałowej.
Status nieaktualne: Zarządzenie Nr 88/2020 Starosty Mławskiego z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Powiecie Mławskim
Zarządzenie Nr 89/2020 Starosty Mławskiego z dnia 21.12.2020r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnic akt dla jednostek systemu oświaty powiatu mławskiego.
Zarządzenie Nr 90/2020 Starosty Mławskiego z dnia 21.12.2020r. w sprawie zmiany ustalenia wykazu stanowisk pracy i zasad przydziału pracownikom Starostwa Powiatowego w Mławie odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej
Status nieobowiązujące:Zarządzenie Nr 91/2020 Starosty Mławskiego z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia zasad funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Mlawie w związku z zagrożeniem COVID-19.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 60335
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-05-12 15:35:21