Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

 

Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Sposób przyjmowania i załatwiania tych spraw regulują swoiste akty prawne, dostępne w odpowiednich działach strony a szczególnie w podstronie "Jak załatwić sprawę"

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Starostwie Powiatowym w Mławie dokonywane jest zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnie 18.01.2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

Korespondencja wpływająca do Starostwa Powiatowego w Mławie rejestrowana jest w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów i Spraw przez pracowników ds. obsługi kancelarii ogólnej Starostwa. Następnie przekazywana jest do Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiatu w celu dekretacji korespondencji na Dyrektorów merytorycznych Wydziałów. Dyrektorzy Wydziałów z kolei dekretują korespondencję na właściwych pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za załatwienie danej sprawy.

Starostwo rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrzynki podawczej jak również udziela informacji telefonicznie.

Numery telefonów i adresy e-mail poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są na podstronie danych teleadresowych i na stronach wydziałów.

  

Informacja o stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania

O stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania można się dowiedzieć bezpośrednio w Wydziałach Starostwa, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot sprawy zainteresowanego.

Informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronach Wydziałów Starostwa.

O kolejności załatwiania lub rozstrzygania spraw decyduje kolejność ich wpływu.

Ze względu na stopień złożoności sprawy oraz konieczność dokonania jej wszechstronnej analizy, w tym przeprowadzenia uzgodnień z innymi podmiotami (inne organy administracji rządowej, kierownicy jednostek podległych), roztrzygnięcie sprawy może przebiegać dłużej. Jednakże w każdym przypadku sprawy załatwiane są w terminach określonych ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, a w szczególnych rodzajach spraw w terminach określonych w odrębnych przepisach.

Załatwiane w przyspieszonym trybie są sprawy określone w sposób uzasadniony jako pilne lub do załatwienia w krótkim, wskazanym terminie.

Priorytet w kolejności załatwiania spraw mają również zapytania pochodzące od dziennikarzy przygotowujących opracowanie do bieżącego wydania programu telewizyjnego, audycji radiowej lub prasy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
    data wytworzenia: 2014-01-07
  • opublikował: Zbigniew Kowalski
    data publikacji: 2014-01-07 09:38
  • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
    ostatnia modyfikacja: 2017-02-23 10:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6554
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-02-23 10:25:06