Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr 147/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dn. 12 grudnia 2003r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości położonej w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej, oznaczonej jako dz. nr 4008/7 i 4008/8, w związku z zamiarem zbycia jej części wraz z lokalami mieszkalnymi na rzecz lokatorów budynku mieszkalnego oraz przystąpienia do realizacji zamówienia publicznego na wykonanie: 1. Podziału geodezyjnego 2. Wyceny lokali mieszkalnych i gruntu. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 25b w związku z art. 68 ust.1 pkt2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2000r Nr46, poz. 543 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 Zarząd Powiatu Mławskiego wyraża zgodę na dokonanie podziału geodezyjnego nieruchomości stanowiącą własność Powiatu Mławskiego położonej w Mławie przy ul. Zuzanny Morawskiej, oznaczonej jako działki nr 4008/7 i 4008/8 zgodnie z wstępnym projektem podziału będącym załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2 Wykonawca podziału geodezyjnego i operatów szacunkowych wyceny lokali zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Przygotowania dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie postępowania dokona komisja przetargowa powołana Uchwałą Nr 122/2003 Zarządu Powiatu Mławskiego z dn. 1 października 2003r. § 3 Odpowiedzialnym za wykonanie uchwały czyni się Dyrektora Wydziału Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podpisy członków Zarządu: 1. Włodzimierz A. Wojnarowski ........................... 2. Zdzisław Budner ................................................ 3. Tadeusz Bąk ...................................................... 4. Jan Salwa ........................................................... 5. Tadeusz Stefaniak ..............................................

Metryka

  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2004-01-06 13:36

drukuj całą stronę

Opis strony

Joanna Marcinkowska

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6779
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2004-01-06 13:36:54