Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

4. PODSTAWA PRAWNA:

• art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.)

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2015, poz. 1775)

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro

7. OPŁATY

Zwolniono z opłat.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dziennika budowy.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 3 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: brak

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

 Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót

• do dokonywania wpisów w dziennik budowy są upoważnieni:

- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego

- projektanci

- kierownik budowy

- kierownik robót budowlanych

- osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy

- pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przepisów prawa na budowie


Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:brak

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
    data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-24 12:35
  • zmodyfikował: Inspektor
    ostatnia modyfikacja: 2022-09-05 14:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14015
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-05 14:08:13