Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska 
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

• art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1186 ze zm.)

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953)

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Prawomocna decyzja o pozwoleniu na budowę.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pokój nr 25.

7. OPŁATY

Zwolniono z opłat.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydanie dziennika budowy.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

do 3 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę.

10. TRYB ODWOŁAWCZY: brak

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

 Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót

• do dokonywania wpisów w dziennik budowy są upoważnieni:

- inwestor i inspektorzy nadzoru inwestorskiego

- projektanci

- kierownik budowy

- kierownik robót budowlanych

- osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy

- pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli przepisów prawa na budowie


Dziennik budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. Za jego stan oraz właściwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik budowy.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:brak

 

 

  • autor informacji: Jarosław Kucki
    data wytworzenia: 2017-11-22
  • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-24 12:35
  • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 08:17

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9631
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-04 08:17

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8650030
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-09 14:17

Stopka strony