Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1.NAZWA USŁUGI:

LIKWIDACJA STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

2. NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

3.DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, ul.Władysława Stanisława Reymonta 6, tel. 23 655 29 02, pok. nr 15, I piętro

4.PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (art. 43)

5.WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) wniosek o dokonanie skreślenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych (wzór tego dokumentu można znaleźć poniżej w załączniku);
2) Protokół z zebrania członków wraz z listą obecności
3) Uchwała o rozwiązaniu stowarzyszenia
4) Uchwała o wyznaczeniu likwidatora/rów
5) Uchwała o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia wraz z protokółem przekazania majątku.
6) Potwierdzenie faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia, które widniało 30 dni, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego.
7) Sprawozdanie finansowe z działalności organizacji za dany rok na dzień podjęcia decyzji o likwidacji.

6.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, Sekretariat, I piętro, pokój 11.

7.OPŁATY:

Nie podlega opłacie

8.FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

7 dni.

10.TRYB ODWOŁAWCZY:

  W przypadku gdy Starosta Mławski nie dokona likwidacji (wykreślenia) stowarzyszenia zwykłego z  ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o likwidację lub uzupełnienie jego braków, likwidatorowi reprezentującemu stowarzyszenie zwykłe albo zarządowi przysługuje prawo wniesienia skargi na bezczynność do sądu administracyjnego za pośrednictwem Starosty Mławskiego. Odpowiedź na skargę wraz z aktami sprawy jest przekazywana do sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia wniesienia skargi. Sąd administracyjny rozpoznaje skargę w terminie 30 dni od otrzymania akt sprawy wraz z odpowiedzią na skargę.

11.DODATKOWE INFORMACJE:

Rozwiązanie stowarzyszenia może nastąpić:

1) na mocy własnej uchwały walnego zebrania członków stowarzyszenia o rozwiązaniu stowarzyszenia.
2) w wyniku rozwiązania stowarzyszenia przez sąd
3) w wyniku czynności nadzorczych

Członkowie stowarzyszenia mogą więc albo podjąć decyzję o samorozwiązaniu albo zgłosić do organu nadzoru (starosta powiatu na terenie, którego mieści się siedziba stowarzyszenia) informację o braku możliwości działania stowarzyszenia.

Rozwiązanie stowarzyszenia na mocy własnej uchwały członków wynika z samej istoty stowarzyszenia. Stowarzyszenie to grupa osób, która zebrała się dobrowolnie by realizować wspólny cel. Jeśli w osobach wyczerpała się chęć działania to członkowie mogą podjąć decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia. Zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach statut jako jeden z punktów powinien podawać informację o sposobie rozwiązania stowarzyszenia. Jest to decyzja zarezerwowana dla najwyższej władzy stowarzyszenia czyli walnego zebrania członków.

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia nie może zostać podzielony pomiędzy jego członków, ale musi być przeznaczony na jakiś cel społeczny.

12.FORMULARZE DO POBRANIA:

Poniżej formularze do pobrania:

1) wniosek o wykreślenie stowarzyszenia zwykłego z ewidencji stowarzyszeń zwykłych
2) wzór obwieszczenia w sprawie likwidacji stowarzyszenia zwykłego

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2015-03-16 15:45
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 11:08

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2015-03-18 09:15
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 11:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6070
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-26 11:23:55