Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Likwidacja stowarzyszenia zwykłego

Jeżeli członkowie stowarzyszenia chcą je rozwiązać (stowarzyszenie osiągnęło swój cel, brak woli członków do kontynuowania działalności, wyczerpanie środków finansowych), należy wykonać następujące czynności:

Etap 1 - Rozwiązanie stowarzyszenia

Zwołanie walnego zebrania członków i podjęcie uchwał o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku stowarzyszenia (uchwały powinny spełniać wymogi określone w regulaminie). Warunki rozwiązania stowarzyszenia opisane są w regulaminie stowarzyszenia. Z zebrania należy sporządzić: protokół z podjętymi uchwałami i listę obecności.

Dokumenty, które należy złożyć w starostwie:

 1. Zawiadomienie o likwidacji stowarzyszenia zwykłego
 2. Protokół z walnego zebrania (wraz z uchwałami o rozwiązaniu stowarzyszenia, wyznaczeniu likwidatora i przeznaczeniu majątku zlikwidowanego stowarzyszenia);
 3. Lista obecności z zebrania (imię, nazwisko i podpis).

Sporządzone dokumenty likwidator dostarcza w terminie 7 dni od dnia podjęcia ww. uchwał do starosty ( organu nadzorującego) celem wpisania informacji w ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Etap 2 - Likwidacja stowarzyszenia

Wyznaczony likwidator podejmuje czynności likwidacyjne - podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego stowarzyszenia np. na stronie stowarzyszenia (ogłoszenie musi widnieć 30 dni) , reguluje powstałe w toku działalności stowarzyszenia zobowiązania, sporządza sprawozdanie finansowe, pozostały majątek stowarzyszenia przeznacza na cele określone w regulaminie lub w uchwale podjętej w tej sprawie.

Po zakończeniu czynności likwidacyjnych likwidator składa do Starosty Mławskiego ( organu nadzorującego) wniosek o wykreślenie z Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych wraz z załącznikami. Organ wpisuje informację o zakończeniu likwidacji stowarzyszenia do ewidencji w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i wydaje dokument potwierdzający wpis.

Dokumenty, które należy złożyć w starostwie:

1.     Wniosek o wykreślenie stowarzyszenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych wraz z:

- Sprawozdaniem z przeprowadzonej likwidacji wraz ze sprawozdaniem finansowym,

- Potwierdzeniem faktu podania przez likwidatora do publicznej wiadomości ogłoszenia, które widniało 30 dni, o wszczęciu postepowania likwidacyjnego stowarzyszenia zwykłego

Po zakończeniu likwidacji stowarzyszenia i otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wpis w ewidencji likwidator informuje o likwidacji właściwy Urząd Skarbowy i Urząd Statystyczny.

PODSTAWA PRAWNA

 • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2261);
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia ewidencji stowarzyszeń zwykłych, jej wzoru oraz szczegółowej treści wpisów (Dz. U. z 2016 r., poz. 644).

OPŁATY

Brak opłat

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, Sekretariat, I piętro, pokój numer 11.

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2016-12-02
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2015-03-16 15:45
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-04-05 14:54

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2015-03-18
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2015-03-18 09:15
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 11:08

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6338
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-04-05 14:54:11