Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim przeznaczonym do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu.

Funkcjonuje w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego 15, w pomieszczeniach Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP.

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy:

 1. pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego
 2. współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
 3. nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności
 4. współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska
 5. współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 6. dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 
 7. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zespół powiatowy wykonuje na obszarze powiatu następujące zadania

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.

W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

 • osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatowych;
 • przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;
 • inne osoby zaproszone przez starostę;
 • powołani przez starostę eksperci.

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-27 09:00
 • zmodyfikował: Tomasz Dobrosielski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-06 12:19

drukuj całą stronę

Opis strony

Tomasz Dobrosielski, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel. 23 655 29 08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14684
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-06 12:19:16