Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego jest  zintegrowanym stanowiskiem dyspozytorskim przeznaczonym do kierowania działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków sytuacji kryzysowych oraz innych zagrożeń na terenie powiatu.

Funkcjonuje  w budynku Komendy Powiatowej Państwowej   Straży Pożarnej w Mławie przy ul. Padlewskiego 15, w pomieszczeniach Powiatowego Stanowiska Kierowania KP PSP

Do zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego należy

1) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego

2) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej

3) nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności

4) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska

5) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze,  poszukiwawcze i humanitarne;

6) dokumentowanie działań podejmowanych przez centrum; 

7) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa. 

 

POWIATOWY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Starosta wykonuje zadania zarządzania kryzysowego przy pomocy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Zespół powiatowy wykonuje  na obszarze powiatu następujące zadania: zadania:

 • ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń;
 • przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie staroście wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w planie reagowania kryzysowego;
 • przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami;
 • opiniowanie powiatowego planu reagowania kryzysowego.

W skład zespołu powiatowego, którego pracami kieruje starosta, wchodzą osoby powołane spośród:

 • osób zatrudnionych w starostwie powiatowym, powiatowych jednostkach organizacyjnych, służb, inspekcji i straży powiatowych;
 • przedstawicieli społecznych organizacji ratowniczych;
 • inne osoby zaproszone przez starostę;
 • powołani przez starostę eksperci.
 • opublikował: Martyna Zbyrowska
  data publikacji: 2003-06-27 09:00
 • zmodyfikował: Tomasz Dobrosielski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2010-10-06 12:19

drukuj całą stronę

Opis strony

Tomasz Dobrosielski, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel. 23 655 29 08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10351
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2010-10-06 12:19

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8637993
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 12:22

Stopka strony