Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr VI/37/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 marca 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r Nr 15 poz.148) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu mławskiego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dochody budżetu powiatu wynoszą po zmianach: 31.025.446,28 zł

§ 2 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 30.998.515,28 zł.

§ 3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.735.278 zł.

§ 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.735.278 zł.

§ 5 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie w wysokości 361.982 zł. 2.wolne środki w wysokości 11.385 zł 3.pożyczka zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w ZS Nr 4 w wysokości 91.900 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały

§ 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte programami inwestycyjnymi określa załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7 Plan wydatków na zadania inwestycyjne objęte programami inwestycyjnymi określa załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8 Prognozę długu powiatu określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9 Plan dotacji celowych otrzymanych na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego określa załącznik nr 7 do uchwały.

§ 10 Zmiany przychodów i wydatków i plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach określa załącznik nr 8.

§ 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Mławskiego
  data wytworzenia: 2003-04-10
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-07 10:32
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-14 09:55

Uchwała Nr VIII/46/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 maja 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 .) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu mławskiego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dochody budżetu powiatu wynoszą po zmianach: 31.641.720,40 zł § 2 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 31.624.489,40 zł. § 3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.781.278 zł. § 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.781.278 zł. § 5 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie w wysokości 361.982 zł. 2.wolne środki w wysokości 21.085 zł 3.pożyczka zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w ZS Nr 4 w wysokości 91.900 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały § 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte programami inwestycyjnymi określa załącznik nr 4. § 7 Zmiany planu środka specjalnego i plan środków specjalnych po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały. § 8 Plan dotacji przedmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 6 do uchwały. § 9 Zmiany przychodów i wydatków i plan Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po zmianach określa załącznik nr 7. § 10 Plan dotacji podmiotowych z budżetu powiatu dla niepublicznych placówek oświatowych określa załącznik nr 8 do uchwały. § 11 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 12 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Rada Powiatu Mławskiego
  data wytworzenia: 2003-06-05
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-07 10:40
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-09-14 09:57
Uchwała Nr IX/52/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 czerwca 2003 roku. w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1.Zmniejsza się dochody budżetu powiatu mławskiego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Zwiększa się dochody budżetu powiatu mławskiego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 3. Dochody budżetu powiatu wynoszą po zmianach: 31.537.150,40 zł § 2 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 31.519.919,40 zł. § 3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.517.278 zł. § 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.517.278 zł. § 5 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie w wysokości 361.982 zł. 2.wolne środki w wysokości 21.085 zł 3.pożyczka zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w ZS Nr 4 w wysokości 91.900 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały § 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne nie objęte programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały. § 7 Zmiany planu dochodów budżetu państwa realizowanych przez powiat i plan dochodów budżetu państwa po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały. § 8 Zmiany planu środka specjalnego i plan środków specjalnych po zmianach określa załącznik nr 6 do uchwały. § 9 Zmiany przychodów i wydatków i plan Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po zmianach określa załącznik nr 7 § 10 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-07-07 10:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-07-07 12:31
Uchwała X/59/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 27 sierpnia 2003 w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu mławskiego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dochody budżetu powiatu wynoszą po zmianach: 31.786.585,40 zł § 2 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.812.297,40 zł. § 3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.522.278 zł. § 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.522.278 zł. § 5 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie w wysokości 361.982 zł. 2.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez SP ZOZ w Mławie w wysokości 1.000.000zł 3.wolne środki w wysokości 31.085 zł 4.pożyczka zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w ZS Nr 4 w wysokości 91.900 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały § 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały. § 7 Zmiany planu środka specjalnego i plan środków specjalnych po zmianach określa załącznik nr 5 do uchwały. § 8 Prognozę długu przedstawia załącznik nr 6 do uchwały. § 9 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 14:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 14:18

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 14:07
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2003-11-06 14:18
Uchwała Nr XI/67/2003 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 9 października 2003r w sprawie zmian budżetu Powiatu Mławskiego. Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 ze zm.) oraz art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm.) Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: § 1 1.Zwiększa się dochody budżetu powiatu mławskiego na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2.Dochody budżetu powiatu wynoszą po zmianach: 31.804.585,40 zł § 2 1.Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 2.Zwiększa się wydatki budżetu powiatu na 2003 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. 3.Wydatki po zmianach wynoszą: 32.850.297,40 zł. § 3 Dochody na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.522.278 zł. § 4 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat wynoszą: 4.522.278 zł. § 5 Źródłem pokrycia deficytu budżetowego jest: 1.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na realizację inwestycji p.n. Budowa Domu Pomocy Społecznej w Bogurzynie w wysokości 361.982 zł. 2.kredyt zaciągnięty w banku krajowym z przeznaczeniem na wykonanie zobowiązania powstałego z tytułu zaciągnięcia kredytu przez SPZOZ w Mławie w wysokości 1.000.000zł 3.wolne środki w wysokości 51.085 zł 4.pożyczka zaciągnięta na modernizację kotłowni węglowej w ZS Nr 4 w wysokości 91.900 zł. zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały § 6 Plan wydatków na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2003r nie objęte programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach określa załącznik nr 4 do uchwały. § 7 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. § 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2003 i podlega publikacji. Przewodniczący Rady Powiatu Jan Jerzy Wtulich

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-11-06 14:33

drukuj całą stronę

Opis strony

Agnieszka Żbikowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Finansowo-Budżetowy, ul.Reymonta 6, pok nr 6, tel. 23 655 30 75

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12226
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-09-14 09:57:53