Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wymianę prawa jazdy (do pobrania w Wydziale Komunikacji)
2. Załączniki:
a) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami , z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) kserokopia posiadanego prawa jazdy,
c) uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
3. Do wglądu:
- dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)
- karta pobytu stałego lub czasowego
- paszport

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY:

Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto):
100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy
0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty ewidencyjnej 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna o wydaniu prawa jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

a)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień bez zbędnej zwłoki 

b)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

c)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane zagranicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Musi musi być jednostronny!

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

w załączeniu

 

 

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:10
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-21 13:16
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2012-11-08 12:09
 • zmodyfikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-23 12:38

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10772
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-21 13:16

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8637455
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-03 12:22

Stopka strony