Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wymianę prawa jazdy (do pobrania w Wydziale Komunikacji)
2. Załączniki:
a) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami , z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
b) kserokopia posiadanego prawa jazdy,
c) uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy
d) dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
3. Do wglądu:
- dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)
- karta pobytu stałego lub czasowego
- paszport

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY:

Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto):
100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy
0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać opłaty ewidencyjnej 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja administracyjna o wydaniu prawa jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

a)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień bez zbędnej zwłoki 

b)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

c)Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane zagranicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

 

Metryka

  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-27 11:10
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2022-05-04 09:27

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13118
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-04 09:27