Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI

WYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDY NA POLSKIE

NAZWA WYDZIAŁU

Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2023, poz. 622 ze zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2018, poz. 2096 ze zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o wymianę prawa jazdy (do pobrania w Wydziale Komunikacji)
 2. Załączniki:
  1. kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami , z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,
  2. kserokopia posiadanego prawa jazdy,
  3. uwierzytelnione tłumaczenie prawa jazdy
  4. dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 3. Do wglądu:
  • dowód osobisty ( w przypadku braku dowodu osobistego paszport wraz z poświadczeniem zameldowania pobranym z urzędu gminy lub miasta)
  • karta pobytu stałego lub czasowego
  • paszport

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY

Opłata (wnoszona w kasie Starostwa lub na konto):

 • 100 zł - opłata za wydanie prawa jazdy

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY

Decyzja administracyjna o wydaniu prawa jazdy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień bez zbędnej zwłoki.

Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Do 2 miesięcy-sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.).

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE

Osoba posiadająca krajowe prawo jazdy wydane zagranicą, określone w konwencjach o ruchu drogowym, może kierować odpowiednim pojazdem silnikowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia stałego lub czasowego pobytu.

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji.

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:10
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 13:40

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14555
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:40:03