Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-24 17:54

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNYM LOKALU

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

- art. 217 § 1, § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
- art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737 ze zm.).


5. WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal mieszkalny / inny niż mieszkalny, datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu należy dołączyć:

 1. dokumentację techniczną budynku ( część graficzną i opisową ) obrazującą dany lokal w pozostałym otoczeniu innych pomieszczeń, a także wyrys z operatu ewidencyjnego obrazujący położenie pomieszczenia przynależnego poza budynkiem, w którym znajduje się lokal mający być uznanym za samodzielny, jeżeli występuje taki lokal. 
 •     rzuty odpowiednich kondygnacji budynku powinny być zaznaczone odpowiednim kolorem dla każdego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami wspólnymi,
 •     skrócony opis techniczny powinien zawierać wykaz poszczególnych pomieszczeń z podaną sumą powierzchni użytkowej danego lokalu  z wyszczególnieniem powierzchni samego lokalu jak i pomieszczeń przynależnych i części wspólnych.
 1. oświadczenie właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny (w przypadku kserokopii gotowego projektu) lub oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal może służyć swemu przeznaczeniu (w przypadku sporządzonej inwentaryzacji)
 2. kopia mapy zasadniczej lub mapy z pomiaru powykonawczego budynku z oznaczoną nieruchomością na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem

 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Wydziale Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6, tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11.

7. OPŁATY:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późniejszymi zmianami)

- opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej wydawanie zaświadczeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego a także dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie o samodzielnym lokalu.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie siedmiu dni.

10. TRYB ODWOŁAWCZY

Istnieje możliwość złożenia zażalenia przez Klienta w  przypadku odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

12. WNIOSKI DO POBRANIA: brak

 

 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-24 13:00
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-04 08:25

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9089
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-11-04 08:25

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8646999
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-07 15:04

Stopka strony