Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

Metryka

 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2011-09-24 17:54

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SAMODZIELNYM LOKALU

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie

3.  DANE TELEADRESOWE/JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

4. PODSTAWA PRAWNA:

- art. 217 § 1, § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 735 ze zm.)
- art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1048)


5. WYMAGANE DOKUMENTY:


1. Wniosek o wydanie zaświadczenia winien zawierać: nazwisko i adres wnioskodawcy, nazwę organu mającego wydać zaświadczenie, nr lokalu i adres budynku, w którym znajduje się samodzielny lokal mieszkalny / inny niż mieszkalny, datę i podpis wnioskodawcy.
2. Do wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielnym lokalu należy dołączyć:

 1. dokumentację techniczną budynku (część graficzną i opisową) obrazującą dany lokal w pozostałym otoczeniu innych pomieszczeń, a także wyrys z operatu ewidencyjnego obrazujący położenie pomieszczenia przynależnego poza budynkiem, w którym znajduje się lokal mający być uznanym za samodzielny, jeżeli występuje taki lokal. 
 •     rzuty odpowiednich kondygnacji budynku powinny być zaznaczone odpowiednim kolorem dla każdego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi i częściami wspólnymi,
 •     skrócony opis techniczny powinien zawierać wykaz poszczególnych pomieszczeń z podaną sumą powierzchni użytkowej danego lokalu  z wyszczególnieniem powierzchni samego lokalu jak i pomieszczeń przynależnych i części wspólnych.
 1. oświadczenie właściciela, że przedstawiony stan jest aktualny (w przypadku kserokopii gotowego projektu) lub oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia budowlane, że dany lokal może służyć swemu przeznaczeniu (w przypadku sporządzonej inwentaryzacji)
 2. kopia mapy zasadniczej lub mapy z pomiaru powykonawczego budynku z oznaczoną nieruchomością na której zlokalizowany jest budynek objęty wnioskiem

 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

7. OPŁATY:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1923)

- opłata skarbowa od zaświadczenia - 17 zł.

Zwalnia się z opłaty skarbowej wydawanie zaświadczeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego a także dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

 

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie o samodzielnym lokalu.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

W terminie siedmiu dni.

10. TRYB ODWOŁAWCZY

Istnieje możliwość złożenia zażalenia przez Klienta w  przypadku odmowy wydania zaświadczenia o samodzielności lokali do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego. Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia.

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

12. WNIOSKI DO POBRANIA: brak

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-24 13:00
 • zmodyfikował: Inspektor
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-06 13:40

Wniosek

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Beata Curyło - Smolińska
  data wytworzenia: 2022-11-18
 • opublikował: Beata Curyło-Smolińska
  data publikacji: 2022-11-18 12:45

drukuj całą stronę

Opis strony

Jolanta Gołębiewska, Wydział Infrastruktury, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Reymonta 6, tel.(23)654 33 11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13060
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-11-18 12:47:21