Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2018 Nr  XXX/221/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=323

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-01-11 15:38

Uchwała Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiegow w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z dnia 29 grudnia 2017 roku znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=327

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-01-11 15:41

Uchwała Nr XXX/227/2017 Rady Powiatu Mławskiegow w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=329

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-01-11 15:42

Uchwała XXX/229/2018 Rady Powiatu Mławskiegow w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/224/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół niebędących szkołami specjalnymi, prowadzonymi przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne, a także dla szkół niepublicznych, w których jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki oraz niepublicznych szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania z dnia 26 sycznia 2018 roku znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1068

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-02-02 14:54

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-03-29 14:49

Uchwała Nr XXXII/234/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22.03.2018r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym znajduje się pod adresem:

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3094

 

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-03-29 14:52

Uchwała Nr XXXII/237/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 22.03.2018r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=3095

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-03-29 14:54

Uchwała Nr XXXIII/241/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26.04.2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin

pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4910

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-05-07 15:38

Uchwała Nr XXXIII/245/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie zmiany wysokości stawek opłat za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządca jest Zarząd Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4911

 

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-05-07 15:40

Uchwała Nr XXXIII/249/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26.04.2018r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=4912

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-05-07 15:42

Uchwała XXXIV/253/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.05.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5807

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:40

Uchwała XXXIV/256/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5808

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:44

Uchwała XXXV/258/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23.08.2018r. w sprawie zmiany uchwały dot. godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2018 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8288          

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-09-19 10:33

Uchwała XXXV/265/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23.08.2018r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018  znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=8289          

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2018-09-19 10:34

Uchwała XXXVI/267/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 05.10.2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym znajduje się pod adresem

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=9706

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:08

Uchwała XXXVI/276/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 05.10.2018 r.w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=9873

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:15

Uchwała II/10/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 07.12.2018 r.w sprawie ustalenia godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Mławskiego na 2019 rok znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12679

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:19
 • zmodyfikował: Adriana Pełkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 14:21

Uchwała II/12/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 07.12.2018 r. w sprawie ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony oraz kosztów powstałych w wyniku wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia na 2019 rok.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12680

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:22

Uchwała II/15/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 07.12.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=12681

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:26
 • zmodyfikował: Adriana Pełkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 14:47

Uchwała III/17/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.12.2018 r. - Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2019 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1122

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:49
 • zmodyfikował: Adriana Pełkowska
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-20 14:51

Uchwała III/22/2018 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 28.12.2018 r. w sprawie w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Mławskiego na rok 2018 znajduje się pod adresem:

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2019&poz=1123

Metryka

 • opublikował: Adriana Pełkowska
  data publikacji: 2021-01-20 14:54

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6404
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-20 14:54:39