Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława

telefon: 23 654 34 09 lub 23 655 29 00
fax: 23 655 26 22
e-mail:
 starostwo@powiatmlawski.pl 

strona Starostwa Powiatowego w Mławie:
 www.powiatmlawski.pl

strona BIP Starostwa Powiatowego w Mławie:
www.bip.powiatmlawski.pl

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza:
Link do platformy ePUAP z której po zalogowaniu można wysłać pismo do naszego urzędu:

www.epuap.gov.pl

Dla instytucji przesyłajacych pisma do Starostwa Powiatowego adresem skrytki ePUAP wskazanej do przesyłania pism w formie dokumentów elektronicznych jest:

/powiatmlawski/SkrytkaESP

lub

/powiatmlawski/skrytka

 

NIP Starostwa : 569-15-82-839

NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:   130 381 607

REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

KONTA BANKOWE :

Główne konto bankowe Starostwa:
66 1020 1592 0000 2302 0262 7149

Konto dotyczące wieczystego użytkowania gruntów:
17 1020 1592 0000 2402 0262 7206

Konto dotyczące opłaty ewidencyjnej:
74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

Konto dotyczące opłaty skarbowej
74 1020 1592 0000 2502 0262 7198


Starosta Mławski - Jerzy Ryszard Rakowski
 telefon:   tel. 23 654 34 09,   tel. 23 655 29 00
 fax:  23 655 26 22

Wicestarosta - Zbigniew Markiewicz
 telefon:  tel.  23 654 34 09,  tel. 23 655 29 00
 fax:   23 655 26 22
 
Sekretarz Powiatu - Edyta Wild
telefon:  tel. 23 655 33 77 lub  tel. 23 654 34 09
fax:      23 655 26 22

Skarbnik Powiatu - Elżbieta Kowalska
 tel.  23 655 29 10

Administrator strony - Ireneusz Ignatiuk
Starostwo Powiatowe w Mławie
06-500 Mława, ul. Reymonta 6
tel. 23 655 22 13, fax 23 655 26 22
e-mai:irek@powiatmlawski.pl 

 

Redaktor Naczelny BIP - Joanna Marcinkowska
tel. 
23 654 96 21, fax  23 655 26 22
e-mail: joanna.marcinkowska@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów:

od poniedziałku do piątku:  8.00 - 16.00

Starosta przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00 oraz w godzinach od 16.00 do 16.30

Wicestarosta przyjmuje w  sprawach skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10.00 do 12.00

Sekretariat  tel. 23 654 34 09 lub 655 29 00  wew. 311
Fax  23 655 26 22
 
Wydział Komunikacji
05-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A

 Dyrektor - tel. 23 655 29 16  wew. 340
 Pracownicy - prawa jazdy nazwiska od A do Ł   tel. 23 655 29 17 wew. 341
 Pracownicy - prawa jazdy nazwiska od M do Ż, zatrzymania,  tel. 23 654 20 84 wew. 347
 Pracownicy - rejestracja pojazdów   tel.  23 654 34 41 wew. 342
 Pracownicy - wydawanie dowodów rejestracyjnych   tel. 23 655 34 24 wew. 345
 Pracownicy - przewozy, transport  tel. 23 653 15 56
 Kasa Wydziału Komunikacji - tel. 23 655 34 26 wew. 346
 
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
06-500 Mława, ul. Stary Rynek 10.
 

Dyrektor Wydziału - Geodeta Powiatowy - Marek Kujawa - tel.23 655 26 64, wew. 380
Z-ca Dyrektora - Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej tel. 23 655 29 41
Pracownicy Powiatowego Ośrodka Dokumentacji - wew. tel. 23 655 09 21 wew. 382
Pracownicy - ewidencja gruntów tel. 23 655 07 97 wew. 381 lub tel. 23 654 58 28 wew. 385
Pracownicy - Gospodarka Nieruchomościami: tel. 23 654 20 68 wew. 385, tel./fax 23 655 25 41
Pracownicy - Przewodniczący Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu - tel. 23 654 20 68
Pracownicy - Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - tel/fax 23 655 25 41
Pracownicy - Gleboznawcza klasyfikacja gruntów, monitoring i rejestr cen nieruchomości - tel/fax 23 655 25 41
 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
 
Sekretarz Powiatu - Edyta Wild   tel. 23 655 33 77 wew. 327
Pracownicy - kadry, obsługa logistyczna, organizacyjna i administracyjna - tel. 23 655 29 03 wew. 315
Biuro Rzeczy Znalezionych, archiwizacja - tel. 23 655 29 02 wew. 314
Pracownicy - stowarzyszenia, administracja stron www oraz BIP tel. 23 655 29 02 wew. 314
Biuro Rady Powiatu - kierownik, pracownicy  tel. 23 654 96 21 wew. 317
Biuro Rady Powiatu - sala posiedzeń komisji  tel. 23 655 20 06 wew. 364
Dział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych - kierownik, kancelaria tajna: tel. 23 655 29 08 w.332
Informatycy -  administracja systemu i bezpieczeństwo informacji tel. 23 655 22 13 wew. 361
Serwerownia -  tel. 23 655 43 65 wew. 365
Obsługa -   tel. 23 655 09 45 wew. 386

Zespół Radców Prawnych tel. 23 655 29 14 wew. 312

Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska  

Dyrektor  -   tel. 23 655 29 09 wew 318
 Dział Funduszy Strukturalnych i Promocji - pozyskiwanie funduszy strukturalnych -   tel. 23 655 29 81 wew. 326
 Dział Funduszy Strukturalnych i Promocji - promocja -  tel. 23 655 29 18 wew. 323
 Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji - pozwolenia na budowę, przetargi -  tel. 23 654 33 11 wew 351
 Dział Budownictwa, Architektury i Inwestycji - inwestycje, budownictwo, pozwolenia na budowę -  tel. 23 655 29 13 wew 350

Dział Rolnictwa i Środowiska

 Zastępca Dyrektora - tel. 23 655 29 05 wew. 330
 Pracownicy - sprawy rolnictwa i ochrony środowiska tel. 23 655 29 04 wew. 331

Wydział Edukacji i Zdrowia

 Dyrektor - edukacja   tel. 23 655 32 80
 Z-ca Dyrektora - zdrowie, organizacje pozarządowe, repatrianci tel. 23 655 29 82
 Pracownicy - edukacja, rozliczanie szkół tel. 23 655 29 14 wew. 344 
 Pracownicy - inne sprawy oświatowe tel. 23 654 36 66 wew. 370
 Pracownicy - zdrowie, organizacje pozarządowe, repatrianci   tel. 23 655 29 12 wew. 360

Wydział Finansowo-Budżetowy

Skarbnik Powiatu tel. 23 655 29 10 wew. 320
Z-ca Dyrektora Wydziału - tel. 23 655 29 07 wew. 322
Pracownicy - sprawy finansowo - budżetowe - tel. 23 654 30 75 wew. 321

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - tel. 23 655 29 01 wew. 344

 

Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Menu przedmiotowe naszej strony obejmuje wszystkie zagadnienia tematyczne, które w świetle art. 6 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r., podlegają udostępnieniu - niezależnie od terminu ich udostępnienia określonego w art. 26 tej ustawy. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniona na wniosek zainteresowanego. Jeśli poszukiwana informacja nie jest opublikowana na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej, prosimy o przesłanie do nas wniosku na adres umieszczony poniżej:

 

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
starostwo@powiatmlawski.pl 

 

Udostępnienie informacji na wniosek nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku (art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  • opublikował: Joanna Marcinkowska
    data publikacji: 2006-08-11 09:29
  • zmodyfikował: Marcin Jurkiewicz
    ostatnia modyfikacja: 2020-10-13 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27853
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-13 14:20