Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2023 roku oraz planowanego do realizacji na rok 2024.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2022 roku oraz planowanego do realizacji na rok 2023.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2021 roku oraz planowanego do realizacji na rok 2022.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego
w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2020 roku oraz planowanego do realizacji na rok 2021.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowy współzawodnictwie sportowym.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.


OGŁOSZENIE STAROSTY MŁAWSKIEGO - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2019 roku oraz planowanego do realizacji na rok 2020.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH Starosta Mławski informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/193/2017 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym

Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród da trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym.
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2017 roku oraz planów współpracy na 2018 rok
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie zasad przyznawania nagród dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2016 roku oraz planów współpracy na 2017 rok
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi realizowanego w 2015 roku oraz planów współpracy na 2016 rok
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Uchwała Rady Powiatu Mławskiego w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz planów współpracy na 2015 rok
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz planów współpracy na 2014 rok
Raport z konsultacji projektu Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego"
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mławskiego"
Raport z konsultacji do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i działalności na rzecz rozwoju kultury fizycznej.
Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - Konsultacje Programu Współpracy na 2013 rok
Ankieta dotycząca Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz planów współpracy na 2013 rok
Ogłoszenie Starosty Mławskiego - Konsultacje projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Ogłoszenie Starosty Mławskiego - Konsultacje Programu Współpracy na 2012 rok

Starosta Powiatu Mławskiego informuje o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

Przedmiot konsultacji:
Projekt uchwały Rady Powiatu Mławskiego w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.

II. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

rozpoczęcia – 10.10.2011 r.

zakończenia – 24.10.2011 r.

III. Uczestnicy:
a) Organizacje pozarządowe
b) Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536), których określony w statucie obszar działania obejmuje teren Powiatu Mławskiego.

IV. Jednostka właściwa do przeprowadzenia konsultacji:
Starostwo Powiatowe

Wydział Edukacji i Zdrowia

ul. Reymonta 6

06-500 Mława
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
V. Sposób wnoszenia uwag i opinii:
a) Uwagi i opinie dotyczące „projektu uchwały Rady Powiatu Mławskiego” należy zgłaszać na załączonym formularzu Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w sekretariacie  Starostwa Powiatowego w Mławie
ul. Reymonta 6, 06-500 Mława lub na adres e-mail: organizacje@powiatmlawski.pl
b) Uwagi i opinie powinny obejmować w szczególności:
- odniesienie do zapisów konsultowanego projektu uchwały wraz z propozycją zmian i ich uzasadnienie
- pełną nazwę organizacji pozarządowej lub innego uprawnionego podmiotu, adres siedziby, dane kontaktowe osoby upoważnionej do reprezentacji.


 

drukuj (Ogłoszenie Starosty Mławskiego - Konsultacje Programu Współpracy na 2012 rok)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-28 13:41

drukuj ()

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-09-28 13:42

Działania planowane przez organizacje pozarządowe na 2012 rok

Zapraszam organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu mławskiego do wypełnienia zamieszczonej poniżej ankiety. Analiza wypełnionych ankiet będzie pomocna w utworzeniu Projektu Programu Współpracy Powiatu Mławskiego z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok, jak również pozwoli, w miarę możliwości, zaplanować środki budżetowe na zadania planowane przez Państwa organizacje.

 

Proszę o przesłanie wypełnionych ankiet w terminie do 9 września 2011 roku e-mailem na adres organizacje@powiatmlawski.pl lub na adres Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Edukacji i Zdrowia, ul. Reymonta 6, 06-500 Mława.

drukuj (Działania planowane przez organizacje pozarządowe na 2012 rok)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 11:28

Ankieta

drukuj (Ankieta)

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-08-26 11:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 53261
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-27 09:34:01