Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

                                                        

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: WYDAWANIE/PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM LUB POJAZDEM PRZEWOŻĄCYM WARTOŚCI PIENIĘŻNE

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:
1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24.05.2013r. w sprawie kursów dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne (Dz.U.2017 r. poz. 140)

4) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2016, poz. 2285)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

a) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

b)orzeczenie  psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

c) zaświadczenie o ukończeniu kursu podstawowego albo kursu uzupełniającego dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych lub pojazdów przewożącym wartości pieniężne ( w przypadku wydania zezwolenia po raz pierwszy)

c) kserokopia prawa jazdy
d) dowód uiszczenia opłaty

2. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym,
- Paszport

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

OPŁATY:

50 zł - opłata za wydanie/przedłużenia ważności zezwolenia

0,50 zł - opłata ewidencyjna

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Mławie, na który należy dokonać opłaty ewidencyjnej 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o wydaniu zezwolenia do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do 2 dni roboczych, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od chwili otrzymania decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

brak

FORMULARZE DO POBRANIA:

w załączeniu

 

 

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
  data wytworzenia: 2017-10-26
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-11 11:57
 • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-21 15:26

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-10-18 09:21

Opis strony

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U.2011 Nr 30, poz. 151, z późn. zm.)

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6206
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-04-21 15:26:22