Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

WPIS SZKOŁY LUB PLACÓWKI NIEPUBLICZNEJ DO EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ POWIAT MŁAWSKI 

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Edukacji i Zdrowia

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe
ul.Reymonta 6
06-500 Mława
 
Wydział Edukacji i Zdrowia, parter, pokój 7,
tel. 23 654-36-66.
e-mail: edukacja@powiatmlawski.pl

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 168 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r., Prawo Oświatowe (tj. Dz.U. 2018r., poz.996).

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną.

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsce zamieszkania lub siedziby;
 • określenie typu szkoły lub rodzaju placówki oraz datę rozpoczęcia jej funkcjonowania,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić zgodnych z nazwami zawodów wystepujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;
 • wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki i warunków lokalowych zapewniających możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, realizację innych zadań statutowych, w przypadku szkoły prowadzacej kształcenie zawodowe-możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu, bezpieczne i higieniczne warunki osobom przebywającym na jej terenie, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • statut szkoły lub placówki;
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 •  zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w przepisach ustawy art.14 ust. 4 w przypadku szkoły ponadpodstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Starostwo Powiatowe w Mławie
ul.Reymonta 6
Sekretariat
 
OPŁATY:
Nie dotyczy
 
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oswiatowych powiatu mławskiego przez Starostę.
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
W ciągu 30 dni od daty zgłoszenia.
 
TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:
W przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności, wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi opinię Kuratora Oświaty, a w przypadku szkoły medycznej- także opinię ministra właściwego do spraw zdrowia, o spełnianiu wymagań okreslonych w art.14 ust.3.
 
FORMULARZE DO POBRANIA:
Nie dotyczy

 
 • autor informacji: Grażyna Zawierucha
  data wytworzenia: 2011-09-24
 • opublikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-26 13:45
 • zmodyfikował: Grażyna Zawierucha, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-03 15:43

drukuj całą stronę

Opis strony

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8155
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-01-03 15:43

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7786762
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:43

Stopka strony