Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów

KARTA INFORMACYJNA

1. Nazwa  usługi: 
Wyda
wanie decyzji - zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

2. Nazwa wydziału:
Wydział Rolnictwa i Środowiska.                                                                               

3. Dane teleadresowe:
Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Rolnictwa i Środowiska pok. nr 1 parter
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
tel. (023) 655-29-04
e-mail: srodowisko@powiatmlawski.pl

4. Podstawa prawna:
art. 41 ust. 1 art. 42 ust. 2 i art. 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm. ) rozporządzenie Ministra Środowiska z dn. 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2014 r., poz. 1923).

5. Wymagane dokumenty:
wniosek (art. 42 ust. 1 ustawy o odpadach)
dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną oraz NIP, REGON lub KRS.       Zgodnie z art. 42 ust. 4 do wniosku dołącza się decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, o ile jest wymagana.

6. Miejsce złożenia dokumentów: 
Starostwo Powiatowe w Mławie  ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, I piętro pokój nr 11 (sekretariat)

7. Opłaty:
Zgodnie z załącznikiem cz. III pkt 43c lit. b do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1044) opłata wynosi: 616,0 zł na wykonywanie działalności gospodarczej; 82,00 zł pozostałe.
Opłatę należy uiścić:
1) w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul Władysława Stanisław3a Reymonta 6 06-500 Mława gotówką od godz. 8.00 do godz. 14.00
2) przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr konta: 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198
3) w kasie PKO BP S.A. Oddział w Mławie
4) w kasie Urzędu Miasta  Mława przy ul. Stary Rynek 19 06-500 Mława
Dowód potwierdzający dokonanie wpłaty załącza się do wniosku.  

8. Forma załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji.

9. Termin załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

10. Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

11. Dodatkowe informacje: 
Jeżeli wniosek składa pełnomocnik - załącza się dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa i uiszcza się opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 złotych, zgodnie z załącznikiem cz. IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r, poz. 1044).  

12. Formularze do pobrania:
Brak.

 

 

drukuj (Zezwolenie na przetwarzanie odpadów)

  • autor informacji: Ewa Chodziutko
    data wytworzenia: 2017-01-11
  • opublikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2017-01-10 11:59
  • zmodyfikował: Ewa Chodziutko, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2018-11-28 11:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 677
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-11-28 11:08

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7188137
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-02-22 10:53

Stopka strony