Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

 

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: PRZYWRÓCENIE COFNIĘTYCH PRAW JAZDY I POZWOLEŃ DO KIEROWANIA TRAMWAJEM

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019, poz. 341 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2018, poz. 2096 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych  z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w spawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016, poz. 702)

6) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (dz. U z 2013, poz. 83)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek
2. Dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej
3. Orzeczenie lekarskie/psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych/psychologicznych do kierowania pojazdami
4. Do wglądu:
- Dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i numerze ewidencyjnym,
- Paszport w przypadku obcokrajowca.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława

OPŁATY:

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 66 1020 1592 0000 2302 0262 7149; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00

Numer rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Mławie, na który należy dokonywać opłaty ewidencyjnej 74 1020 1592 0000 2502 0262 7198

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Przywrócenie cofniętego uprawnienia do kierowania pojazdami w drodze decyzji administracyjnej 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień-bez zbędnej zwłoki.

Do 1 miesiąca - sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w ciągu 14 dni od jej doręczenia.

DODATKOWE INFORMACJE:

W przypadku skorzystania z wniosku załączonego do niniejszej karty informacyjnej, ze względów technicznych może nastąpić konieczność ponownego wypełnienia złożonego wniosku. Wydruk musi być odwzorowaniem wniosku dostępnego w urzędzie. Musi musi być jednostronny!

FORMULARZE DO POBRANIA

 w załączeniu

 

 

  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-25 13:13
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2020-04-21 13:20
  • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2012-11-08 12:17

drukuj całą stronę

Opis strony

Małgorzata Wesołowska, Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Wyspiańskiego 9, pokój nr 8, tel. 23 654 20 84

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11560
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-04-21 13:20

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 8534798
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-03 15:03

Stopka strony