Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1.NAZWA USŁUGI:

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI STOWARZYSZEŃ ZWYKŁYCH.

 

2. NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Mławie

 

3.DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydział Edukacji i Zdrowia  ul.Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, tel. 23 654 36 66 pok. nr 7.

 

4.PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawa z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

 

5.WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

2) Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

 

6.MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie, ul.Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, Sekretariat, I piętro, pokój 11.

 

7.OPŁATY:

 Wydanie zaświadczenia na wniosek, potwierdzający wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Stawka opłaty zgodna z tabelą stanowiącą załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część II, kol. IV.

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie lub bądź w banku na niżej podany adres i numer konta Starostwa Powiatowego w Mławie:

Starostwo Powiatowe w Mławie,
ul. Reymonta 6
06-500 Mława

Konto dotyczące opłaty ewidencyjnej:

88 1090 2590 0000 0001 5013 9475 ( od 02.05.2022 r. )

Tytuł wpłaty: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 

8.FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zaświadczenie o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

 

9.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni (art. 217 § 3 KPA).

 

10.TRYB ODWOŁAWCZY:

Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści (art. 219 KPA) o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, następuje w drodze postanowienia na które służy zażalenie

 

11.DODATKOWE INFORMACJE:

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie wypisu (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).

 

12.FORMULARZE DO POBRANIA:

Poniżej formularz do pobrania: wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2016-12-06
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2015-10-22 14:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-29 12:26

Metryka

 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2015-10-23 10:51
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2021-11-26 11:09

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-19 11:48:32