Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Starostwo Powiatowe w Mławie informuje, że z dniem 20 maja 2018 roku wszystkie stowarzyszenia zwykłe działające na terenie powiatu mławskiego, które nie dokonały wpisu do ewidencji stowarzyszeń, o którym mowa w Art 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) zostały rozwiązane z mocy prawa.

 

Sprawę tą reguluje Art. 10 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw z dnia 25 września 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1923), który brzmi:

 

„Art. 10. 1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa”

 

Natomiast  Art. 12 określa termin po którym wymienione w Art. 10 stowarzyszenia zostały rozwiązane. Brzmi on następująco:

 

„Art. 12. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia”

 

Ustawa ta została ogłoszona 19 listopada 2015 roku, co oznacza, że od dnia 20 maja 2018 roku z mocy prawa zostały rozwiązane wszystkie stowarzyszenia zwykłe z terenu powiatu mławskiego, które nie dokonały wpisu do ewidencji zgodnie z Art. 40 ust. 5 znowelizowanej ustawy Prawo o stowarzyszeniach z 7 kwietnia 1989 roku (Dz.U. z 2017 r. poz 210).

 

„Stare” stowarzyszenia zwykłe działały na podstawie znowelizowanych przepisów prawa o stowarzyszeniach do 20 maja 2018 roku. Była to najbardziej uproszczona forma prowadzenia działalności społecznej. Zgodnie z prawem stowarzyszenia zwykłe nie posiadały ani osobowości prawnej, ani majątku. Z orzecznictwa wynika, że nawet jeśli jakiś majątek został zgromadzony, nigdy nie stanowił on własności stowarzyszenia zwykłego, tylko był własnością członków stowarzyszenia, jako osób fizycznych. Spis stowarzyszeń zwykłych wykreslonych z ewidencji znajduje się w zakładce "Wykaz archiwalny stowarzyszeń zwykłych i rejestrowanych w KRS do 2018 roku" i w linku:

 

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2889,wykaz-archiwalny-stowarzyszen-zwyklych-i-rejestrowanych-w-krs-do-2018-roku

 

Stowarzyszenia z terenu powiatu mławskiego, które dokonały wpisu do „nowej” ewidencji stowarzyszeń zwykłych są wyszczególnione na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mławie w zakładce /Jak załatwić sprawę/ procedury dotyczące stowarzyszeń/ewidencja stowarzyszeń zwykłych lub pod adresem:

 

https://www.bip.powiatmlawski.pl/492,ewidencja-stowarzyszen-zwyklych

 

Osoby zainteresowane założeniem stowarzyszenia zwykłego według nowych przepisów mogą tego dokonać według procedury na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Mławie w zakładce /Jak załatwić sprawę/ procedury dotyczące stowarzyszeń/Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych pod adresem:

 

https://www.bip.powiatmlawski.pl/2066,wpis-do-ewidencji-stowarzyszen-zwyklych

 

Dokumentacja rozwiązanych stowarzyszeń zwykłych zostanie przekazana do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Mławie po upływie pełnych 2 lat od daty podjęcia ostatniej czynności w sprawie danego stowarzyszenia. W tym przypadku  ostatnia czynnością będzie rozwiązanie stowarzyszenia, tak więc dokumentacja będzie przekazywana po 1 stycznia 2021  roku.

 

UWAGA! Rozwiązanie z mocy prawa nie dotyczy stowarzyszeń rejestrowych czyli stowarzyszeń rejestrujących się w Krajowym Rejestrze Sadowym.

 

 

Wszelkimi sprawami dotyczącymi stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym zajmuje się Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy KRS ul. Pomorska 37 90-203 Łódź.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zbigniew Kowalski
  data wytworzenia: 2015-12-22
 • opublikował: Zbigniew Kowalski
  data publikacji: 2006-06-26 08:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-26 13:23

Obwieszczenie w sprawie likwidacji STOWARZYSZENIA PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA i PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ EXSODUS w MŁAWIE

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-08-11 14:34
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-11 15:24

Obwieszczenie

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
  data wytworzenia: 2023-08-11
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-08-11 14:35
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-11 15:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 43364
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-08-11 15:24:46