Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Uchwała Nr XIII/85/2011 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała Budżetowa Powiatu Mławskiego na rok 2012 znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=29223

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2011-12-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 14:56
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:14

Uchwała Nr XIV/89/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=30207

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Aptowicz
  data wytworzenia: 2012-02-23
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 15:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:01

Uchwała Nr XIV/91/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=30208

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urszula Krajewska
  data wytworzenia: 2012-02-23
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 15:13
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:52

Uchwała Nr XV/106/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=30984

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2012-03-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 15:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:12

Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Mławskiego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=30985

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Danuta Aptowicz
  data wytworzenia: 2012-03-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-13 15:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 12:01

Uchwała Nr XVI/110/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Mławskiego za 2011 rok znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=31934

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Elżbieta Kowalska
  data wytworzenia: 2012-04-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 08:46
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-05 15:24

Uchwała Nr XVI/118/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, dla którego Powiat Mławski jest przedmiotem tworzącym znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=31935

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2012-04-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 08:53
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:51

Uchwała Nr XVI/120/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Szkoły Policealnej w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=31936

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-04-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 08:58
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:10

Uchwała Nr XVI/121/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. założenia Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=31937

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-04-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:02
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:09

Uchwała Nr XVII/125/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie określenia zasad dokonywania przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mławie zakupu lub przyjmowania darowizny aparatury i sprzętu medycznego znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32419

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:08

Uchwała Nr XVII/127/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład w Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32420

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:07

Uchwała Nr XVII/128/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: stopniowej likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 1 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32421

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:07

Uchwała Nr XVII/129/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32422

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:24
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:06

Uchwała Nr XVII/130/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji II Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32423

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:27
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:06

Uchwała Nr XVII/131/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 o 2-letnim okresie nauczania wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 2 w Mławie w Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2 o 3-letnim okresie nauczania znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32424

 

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:31
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:06

Uchwała Nr XVII/132/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32425

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:05

Uchwała Nr XVII/133/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji III Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32426

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:36
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:05

Uchwała Nr XVII/134/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Policealnej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32427

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:04

Uchwała Nr XVII/135/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: stopniowej likwidacji IV Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 4 w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=32428

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-05-25
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 09:43
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:04

Uchwała Nr XVIII/139/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=33161

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-06-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:20
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:03

Uchwała Nr XVIII/143/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej Nr P2329W położonej w miejscowości Korboniec na terenie Gminy Wiśniewo, Powiat Mławski znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=33162

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Janusz Wiśniewski
  data wytworzenia: 2012-06-29
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:08
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:02

Uchwała Nr XIX/152/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie określania trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=34041

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-08-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:23
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-10 15:32

Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia o różnym tygodniowym wymiarze godzin a także nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela oraz zasad zaliczania do obowiązkowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=34042

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Marek Wtulich
  data wytworzenia: 2012-08-30
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:32
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:01

Uchwała Nr XXI/162/2012 Rady Powiatu Mławskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmian w statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mławie znajduje się pod adresem:

http://mazowieckie.e-bip.pl/eDziennik/ActDetails.aspx?ID=35422

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Miłobędzka
  data wytworzenia: 2012-10-26
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2013-03-14 10:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-09 11:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-06-10 15:32:55