Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

1. NAZWA USŁUGI: Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie

3. DANE TELEADRESOWE/ JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13, II piętro, pok. nr 25

4. PODSTAWA PRAWNA:

Art 9 ust., art. 82 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 z późniejszymi zmianami). 

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek do ministra, o którym mowa w ust. 2, w sprawie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo właściwy organ Starosta składa przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Wniosek powinien zawierać:

 1. charakterystykę obiektu oraz, w miarę potrzeby, projekt zagospodarowania działki lub terenu, a jeżeli odstępstwo mogłoby mieć wpływ na środowisko lub nieruchomości sąsiednie – również projekty zagospodarowania tych nieruchomości, z uwzględnieniem istniejącej i projektowanej zabudowy;
 2. szczegółowe uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa;
 3. propozycje rozwiązań zamiennych;
 4. pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków w odniesieniu do obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków oraz innych obiektów budowlanych usytuowanych na obszarach objętych ochroną konserwatorską;
 5. w zależności od potrzeb – pozytywną opinię innych zainteresowanych organów.
 6. Minister, o którym mowa w ust. 2, może uzależnić upoważnienie do wyrażenia zgody na odstępstwo od spełnienia dodatkowych warunków.

 

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Mławie tj. Mława, ul. Reymonta 6 (tel. nr 23 655 29 13, 23 654 33 11), II piętro, pokój nr 25.

7. OPŁATY:

Zwalnia się z opłaty skarbowej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1827 z późniejszymi zmianami).

8. TERMIN WYSŁANIA WNIOSKÓW DO MINISTRA:

Do 30 dni.

9. FORMA ZAŁATWIENIA

Właściwy organ, Starosta po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, w drodze postanowienia, udziela bądź odmawia zgody na odstępstwo.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Na niniejsze postanowienie nie  przysługuje stronom prawo wniesienia zażalenia.

11. DODATKOWE INFORMACJE: brak

12.FORMULARZE DO POBRANIA: brak

 

 

 • autor informacji: Jarosław Kucki
  data wytworzenia: 2017-11-22
 • opublikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2017-11-22 12:32
 • zmodyfikował: Jarosław Kucki, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-22 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 466
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-22 12:32

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 6918709
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-10-18 14:22

Stopka strony