Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława tel. 654 34 41, 655 34 24
pokój nr 7

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy
1.W przypadku kradzieży tablic (tablicy)rejestracyjnych właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic  (tablicy) rejestracyjnej po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic -tablicy rejestracyjnych
1a.W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel może wnioskować o wydanie tablic - (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli była wydana

- przedstawieniu zaświadczenia z Policji potwierdzającego zgłoszenie kradzieży tablic - tablicy rejestracyjnej.
2.W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych  właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnej po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i  karty pojazdu, jeżeli była wydana
- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

2a.W przypadku zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel może wnioskować o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli była wydana

- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań.

3.W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (bez możliwości odczytania numeru rejestracyjnego) właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- zdaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych

4. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (jeżeli z oddanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego) na właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli była wydana
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 9, 06-500 Mława pokój nr 7

OPŁATY:

1) Za wydanie wtórnika jednej tablicy 52,50 zł opłata za rejestracje + 0,50 zł opłata ewidencyjna,

2) Za wydanie wtórnika dwóch tablic 92,50 zł opłata za rejestrację + 1zł opłata ewidencyjna,  3) Za wydanie tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem 183,5 opłata rejestracyjna  2zł opłata ewidencyjna

3) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie  nr 66102015920000230202627149: opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. od 8:00 do 14:00.

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można usiścić:

1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 9 w godz. 8:00 do 14:00

2. W kasie Banku PKO BP SA Oddział w Mławie  lub w kasie Urzędu Miasta

3. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 74102015920000250202627198

FORMA ZAŁATWIENIEA SPRAWY:

Wydanie decyzji i tablic rejestracyjnych.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

 Brak
FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

 • autor informacji: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-06-27 11:16
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-15 10:23
 • opublikował: Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-29 12:20

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25545
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-01-15 10:23

Starostwo Powiatowe w Mławie

ul. Reymonta 6, 06-500 Mława

NIP Starostwa: 569-15-82-839
NIP Powiatu Mławskiego: 569-17-60-040

REGON: Starostwo Powiatowe w Mławie:  130 381 607
REGON Powiatu Mławskiego: 130 377 735

 

Dane kontaktowe

Starostwo Powiatowe w Mlawie
06-500 Mława, ul.Reymonta 6

telefon:

tel.  +48 23 654 34 09
tel.  +48 23 655 29 00

fax: +48 23 655 26 22

e-mail: starostwo@powiatmlawski.pl

Godziny przyjmowania interesantów

od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 7625112
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-23 14:51

Stopka strony