Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

NAZWA USŁUGI: WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY

NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Komunikacji.

DANE TELEADRESOWE:
Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 654 34 41
pokój nr 1

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników,

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach.

4) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów.

5) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców.

6) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

WYMAGANE DOKUMENTY:
Wniosek o wymianę tablic rejestracyjnych lub wydanie wtórnika tablicy.

1.W przypadku kradzieży tablic (tablicy)rejestracyjnych właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic  (tablicy) rejestracyjnej po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego.
1a.W przypadku kradzieży tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel może wnioskować o wydanie tablic - (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:

 • dowodu rejestracyjnego.                                                                                                                                                                 2.W przypadku zgubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych  właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnej po przedstawieniu n/w dokumentów:
  - dowodu rejestracyjnego
  - złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań.

2a.W przypadku zagubienia tablic (tablicy) rejestracyjnych właściciel może wnioskować o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:

- dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli była wydana

- złożeniu stosownego oświadczenia pod odpowiedzialnością karna za składanie fałszywych zeznań.

3.W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (bez możliwości odczytania numeru rejestracyjnego) właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego
- zdaniu dotychczasowych tablic rejestracyjnych

4. W przypadku zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych (jeżeli z oddanych tablic /tablicy/ rejestracyjnych możliwe jest odczytanie numeru rejestracyjnego) na właściciel pojazdu może wnioskować o wydanie tablic (tablicy) rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem po przedstawieniu n/w dokumentów:
- dowodu rejestracyjnego
- przedstawieniu tablic rejestracyjnych

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława pokój nr 1

OPŁATY:

1) Za wydanie wtórnika jednej tablicy 52,50 zł opłata za rejestracje,

2) Za wydanie wtórnika dwóch tablic 92,50 zł opłata za rejestrację,  

3) Za wydanie tablic rejestracyjnych z nowym wyróżnikiem 165 zł opłata rejestracyjna.

4) Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

UWAGA OD DNIA 02.05.2022R. ZMIANIA NR KONTA BANKOWEGO

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471,

Należną opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr: 88 1090 2590 0000 0001 5013 9475.

Należne opłaty można uiścić:

 1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A| w godz. 8:00 do 14:00a

      2. Przelewem na wyżej wymienione konta Starostwa Powiatowego w Mławie

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie decyzji i tablic rejestracyjnych.

TERMIN  ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Niezwłocznie od daty złożenia wniosku, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie od decyzji wnosi się od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Starosty Mławskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia stronie decyzji

DODATKOWE INFORMACJE:

 Brak
FORMULARZE DO POBRANIA:

 

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Adam Chmielewski
  data wytworzenia: 2017-05-31
 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2003-06-27 11:16
 • zmodyfikował: Artur Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-04 14:51

Metryka

 • opublikował: Bartosz Staniszewski, Starostwo Powiatowe w Mławie
  data publikacji: 2013-10-29 12:20

drukuj całą stronę

Opis strony

Adam Chmielewski, Starostwo Powiatowe w Mawie, Wydział Komunikacji, ul.Wyspiańskiego 9, tel. 23 654 34 41 w.45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 31433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-04 14:51:55