Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

1. NAZWA USŁUGI: ZWROT NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCH

2. NAZWA WYDZIAŁU:
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

3. DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe w Mławie
Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
06-500 Mława, ul.Stary Rynek 10
I piętro, pokój nr 10, tel.23 654-20-68.
Godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00


4. PODSTAWA PRAWNA:

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.z 2020 r, poz.65 ze zm.)
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U.z 2020 r, poz.256 ze zm.)

5. WYMAGANE DOKUMENTY:

Pisemny wniosek poprzednich właścicieli nieruchomości lub ich spadkobierców.
We wniosku należy określić:
- położenie nieruchomości,
- obecny lub poprzedni numer działki,
- obecny lub poprzedni numer księgi wieczystej.

Do wniosku należy dołączyć:
- posiadane dokumenty związane z wywłaszczeniem,
- oryginały prawomocnych postanowień sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub wypis aktu poświadczenia dziedziczenia po poprzednich właścicielach, jeżeli o zwrot ubiegają się ich spadkobiercy.

6. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym w Mławie, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6, 06-500 Mława, osobiście w sekretariacie pokój nr 11 na I piętrze lub przesłać pocztą.
Godziny pracy Starostwa: od poniedziałku do piątku, od 8.00 do 16.00.

7. OPŁATY:

Nie podlega opłacie.

8. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja

Załatwienie sprawy zwrotu nieruchomości kończy się wydaniem przez Starostę Mławskiego decyzji administracyjnej o zwrocie lub odmowie zwrotu nieruchomości, względnie o umorzeniu postępowania.

9. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

10. TRYB ODWOŁAWCZY:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego w Warszawie, za pośrednictwem Starosty Mławskiego, terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

11. DODATKOWE INFORMACJE:

Nie dotyczy.

12. FORMULARZE DO POBRANIA:

Nie są stosowane dodatkowe formularze.

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Sowińska
    data wytworzenia: 2013-04-08
  • opublikował: Kamila Dębowska - Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-27 09:42
  • zmodyfikował: Anna Sowińska, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2020-07-31 11:18

drukuj całą stronę

Opis strony

Zbigniew Ulman, Starostwo Powiatowe w Mławie, Wydz.Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul.Stary Rynek 10, tel.(023)655 25 41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-07-31 11:18:05