Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Ewidencja Uczniowskich Klubów Sportowych

Wykaz

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-29 14:50
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 09:34

Wykaz

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
  data wytworzenia: 2021-05-24
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2021-05-24 12:41
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 09:34

Ewidencja klubów sportowych których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Metryka

 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2011-09-30 10:47
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 09:34

wykaz

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
   data wytworzenia: 2023-03-02
  • opublikował: Katarzyna Wiloch
   data publikacji: 2023-03-02 12:59

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Grażyna Zawierucha Starostwo Powiatowe w Mławie Wydział Edukacji i Zdrowia
  data wytworzenia: 2019-01-09
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2019-01-09 13:06
 • zmodyfikował: Bartosz Maliszewski
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-21 09:35

Informacja dla klubów sportowych posiadających osobowość prawną

Na podstawie § 7 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 933/2022 Zarządu Powiatu Mławskiego z dnia 13.06.2022 r. kluby sportowe posiadające osobowość prawną bez wezwania organu nadzorującego przedkładają Staroście Mławskiemu do dnia 31 marca każdego roku, informację za rok poprzedni o okolicznościach wystąpienia zdarzeń świadczących o możliwości popełnienia przestępstwa i o przesłanych powiadomieniach do GIIF. 

Starosta Mławski w ramach sprawowanego nadzoru i kontroli nad klubami sportowymi posiadającymi osobowość prawną działającymi na terenie powiatu mławskiego, zwraca się z prośbą o przesyłanie informacji według załączonego wzoru oświadczenia dotyczących przyjmowania lub dokonywania przez kluby sportowe płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji w sprawach majątkowych należy przesłać pocztą tradycyjną na adres: Starostwo Powiatowe w Mławie ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 06-500 Mława  lub skanem na adres e-mail: katarzyna.wiloch@powiatmlawski.pl

Kluby sportowe posiadające osobowość prawną są zobowiązane w ciągu roku do bieżącego informowania Starosty Mławskiego (organu nadzoru) o każdym przypadku wystąpienia w organizacji płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, również w drodze więcej niż jednej operacji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Wiloch
 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-01-12 09:55
 • zmodyfikował: Katarzyna Wiloch
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 10:01

oświadczenie

Metryka

 • opublikował: Katarzyna Wiloch
  data publikacji: 2023-01-12 10:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8888
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-09-14 15:25:57