Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Karta informacyjna

 1. NAZWA USŁUGI: Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości
 2. NAZWA WYDZIAŁU:
  Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska Starostwa Powiatowego w Mławie
 3. DANE TELEADRESOWE/ JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ:

Starostwo Powiatowe w Mławie
Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

 1. PODSTAWA PRAWNA:

Art 47 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021, poz. 2351 ze zm.) 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości (PB-14) – do pobrania

 1. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Starostwo Powiatowe w Mławie
Mława, ul. Władysława Stanisława Reymonta 6
06-500 Mława
Wydział Infrastruktury, Rolnictwa i Środowiska
06-500 Mława, ul. Wyspiańskiego 8A  II piętro
tel. (023) 654 33 11, 655 29 13

 1. OPŁATY:

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1923)

Opłata skarbowa za decyzję o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości, do sąsiedniego budynku, lokalu - kwota: 10 zł

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - kwota 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Należną opłatę skarbową - ewidencyjną można uiścić:

 1. Gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie w godz. 8:00 do 14:00
 2. Przelewem na konto Starostwa Powiatowego w Mławie nr 88109025900000000150139475

8. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

14 dni

 1. FORMA ZAŁATWIENIA

Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości.

 1. TRYB ODWOŁAWCZY:

Wnioskodawca i strona postępowania mogą się odwołać od wydanej decyzji administracyjnej (zarówno wyrażającej zgodę jak o sprzeciw na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości, lokalu lub budynku). Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym art. 127-140 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno-budowlanej wyższego stopnia.

 1. DODATKOWE INFORMACJE: brak

Metryka

 • opublikował: Inspektor
  data publikacji: 2022-09-06 14:58
 • zmodyfikował: Inspektor
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-06 15:01

druki

Metryka

 • opublikował: Inspektor
  data publikacji: 2022-09-07 12:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2367
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-09-07 12:54:18