Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

KARTA INFORMACYJNA

 

NAZWA USŁUGI: WYMIANA PRAW JAZDY

NAZWA WYDZIAŁU:

Wydział Komunikacji

DANE TELEADRESOWE:

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A, 06-500 Mława tel. 23-654-20-84

PODSTAWA PRAWNA:

1) Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2023, poz. 622 ze zm.)

2) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023, poz. 775 ze zm.)

3) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24.02.2016 w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

4) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz. U z 2019, poz. 1659)

5) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2013, poz. 83)

6) Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

7) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U z 2016, poz. 702)

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Wniosek (dostępny w Wydziale Komunikacji

2. Załączniki:

a) kolorowa fotografia o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrząca na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

b) kserokopia prawa jazdy, pozwolenia do kierowania tramwajem,

c) dowód uiszczenia opłaty,

d) orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań w przypadku wymiany z powodu przedłużenia ważności prawa jazdy (jeżeli przedłużenie ważności dotyczy prawa jazdy kategorii C,CE,D,DE należy dołączyć również orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami)

3) dowód osobisty lub zaświadczenie z potwierdzeniem o zameldowaniu i
numerze ewidencyjnym ( do wglądu)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW 

Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Mławie, ul. Wyspiańskiego 8A


OPŁATY:

100 zł - opłata za wymianę prawa jazdy

 

Należną opłatę wnosi się na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Mławie nr 02 1090 2590 0000 0001 5013 9471; opłaty można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego w Mławie ul. Wyspiańskiego 8A w godz. od 8:00 do 14:00.

 

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Wydanie prawa jazdy lub pozwolenia do kierowania tramwajem

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

a)Sprawy nie wymagające zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień - bez zbędnej zwłoki

b)Do 1 miesiąca -sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego.

c)Do 2 miesięcy - sprawy szczególnie skomplikowane.

W termin realizacji spraw nie wlicza się dnia zdarzenia (np. złożenia wniosku, dostarczenia potwierdzenia uiszczenia opłaty, itp.)

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

​Nie ma 

DODATKOWE INFORMACJE:

Wniosek do pobrania w Wydziale Komunikacji

 

drukuj ()

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Julita Rudnicka
    data wytworzenia: 2016-11-18
  • opublikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    data publikacji: 2003-06-27 11:03
  • zmodyfikował: Julita Rudnicka, Starostwo Powiatowe w Mławie
    ostatnia modyfikacja: 2023-07-06 13:33

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18711
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-07-06 13:33:30