Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydziały i biura Starostwa
 1. Komórkami organizacyjnymi Starostwa kierują dyrektorzy przy pomocy swoich zastępców.
 2. W komórce organizacyjnej Starostwa, w której nie jest przewidziane stanowisko zastępcy, funkcję zastępcy w czasie nieobecności kierownika pełni wyznaczony pracownik.
 3. Pracą zespołu pracowniczego kierują wyznaczone osoby w randze koordynatora.
 4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Starostwa o których mowa w ust. 1-2, są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad ich pracą.
 5. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy działów i biur w szczególności:
 • kierują w imieniu Starosty działalnością podległych im komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z przepisami prawa,
 • zapewniają należytą organizację pracy,
 • nadzorują realizację zadań przez kierowaną komórkę organizacyjną, a szczególnie terminowe i poprawne załatwianie spraw,
 • wdrażają zasady racjonalnej organizacji pracy oraz ustalają zakres obowiązków służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników im podległych,
 • wyznaczają stałe i doraźne zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy,
 • zapewniają dyscyplinę pracy i racjonalne wykorzystanie czasu pracy,
 • dokonują kontroli realizacji zadań przez podległych im pracowników,
 • inicjują szkolenia zawodowe pracowników,
 • zarządzają ryzykiem w obszarze w którym posiadają kompetencje do podjęcia działań zaradczych,
 • współpracują w postępowaniu dotyczącym naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale,
 • przeprowadzają okresową ocenę pracowników, dla których są bezpośrednimi przełożonymi,
 • zapewniają sprawna obsługę interesantów,
 • udostępniają informację publiczną w zakresie wyznaczonym przez upoważnienie Starosty,
 • sprawują nadzór nad stronami Biuletynu Informacji Publicznej w ramach działania wydziału,
 1. Dyrektorzy wydziałów, kierownicy działów i biur oraz osoby zajmujące samodzielne stanowiska pracy ponoszą odpowiedzialność służbową wobec Starosty za właściwe, terminowe, skuteczne i efektywne realizowanie powierzonych im zadań i celów oraz wewnętrzną organizację pracy, a także wykonywanie uchwał Rady, Zarządu i Zarządzeń Starosty.
 2. Dyrektorzy Wydziałów, kierownicy działów ponoszą odpowiedzialność w zakresie:

           1) przygotowania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dotyczącego:

               a) opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia,

               b) opracowania projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego udzielenia wyjaśnień do SIWZ i przedmiotu zamówienia.

 

 

 

drukuj (Wydziały i biura Starostwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-24 10:43
 • zmodyfikował: Renata Brodacka, Starostwo Powiatowe w Mławie
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-27 13:46

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41486
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-27 13:46:53