Biuletyn Informacji Publicznej
STAROSTWA POWIATOWEGO W MŁAWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.powiatmlawski.pl

Treść strony

Wydziały i biura Starostwa
 1. Komórkami organizacyjnymi Starostwa kierują dyrektorzy przy pomocy swoich zastępców.

 2. W komórce organizacyjnej Starostwa, w której nie jest przewidziane stanowisko zastępcy, funkcję zastępcy w czasie nieobecności kierownika pełni wyznaczony pracownik.

 3. Pracą zespołu pracowniczego kierują wyznaczone osoby w randze koordynatora.

 4. Dyrektorzy komórek organizacyjnych Starostwa o których mowa w ust. 1-2 są bezpośrednimi przełożonymi podległych im pracowników i sprawują nadzór nad ich pracą.

 5. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy działów w szczególności:   

  1) kierują w imieniu Starosty działalnością podległych im komórek organizacyjnych Starostwa zgodnie z przepisami prawa;  
                                                                                                                    
  2)zapewniają należytą organizację pracy;     

  3)nadzorują realizację zadań przez kierowaną komórkę organizacyjną, a szczególnie terminowe i poprawne załatwianie spraw;   

  4)drażają zasady racjonalnej organizacji pracy oraz ustalają zakres obowiązków  służbowych, odpowiedzialności i uprawnień pracowników im podległych;   

  5)wyznaczają stałe i doraźne zastępstwa na poszczególnych stanowiskach pracy;   

  6)zapewniają dyscyplinę pracy i racjonalne wykorzystanie czasu pracy;        

  7)dokonują kontroli realizacji zadań przez podległych im pracowników; 
    
  8)zarządzają ryzykiem w obszarze w którym posiadają kompetencje do podjęcia działań zaradczych; 

  9) współpracują w postępowaniu dotyczącym naboru na wolne stanowisko urzędnicze w wydziale;      

  10)przeprowadzają okresową ocenę pracowników, dla których są bezpośrednimi przełożonymi.

 6. Dyrektorzy wydziałów i kierownicy działów ponoszą odpowiedzialność służbową wobec Starosty za właściwą i terminową realizację powierzonych im zadań.

 7. Dyrektorzy Wydziałów ponoszą odpowiedzialność w zakresie:       

  1)przygotowania postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dotyczącego: 

  a)opisu przedmiotu zamówienia i określenia wartości zamówienia;      

  b)opracowania projektu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;    
                     
  2)Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia dotyczącego udzielenia wyjaśnień do SIWZ i przedmiotu zamówienia.

drukuj (Wydziały i biura Starostwa)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Brodacka
  data wytworzenia: 2015-08-20
 • opublikował: Joanna Marcinkowska
  data publikacji: 2003-06-24 10:43
 • zmodyfikował: Zbigniew Kowalski
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-03 10:40

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 29448
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-11-03 10:40